STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Africa Writing Europe

Publicerad 2001-01-15


Våren 2004 beviljades docent Maria Olaussen, Institutionen för humaniora, Växjö universitet stöd för långsiktigt samarbete mellan Växjö universitet och University of Cape Town. I projektet ingår också den franska avdelningen vid Växjö universitet genom docent Christina Angelfors som samarbetar med Université de Paris XIII. Övriga universitet som ingår är Aachen Universitet och University of the Gambia.

Projektets huvudsyfte är att samla forskare från dessa universitet kring den gemensamma forskningsfrågan om europabilden i afrikansk litteratur. Under de inledande två åren har forskningsprojektet stått i centrum och utbytet har skett i form av seniora forskare som aktivt bidragit till forskningsarbetet genom konferensföredrag och vistelser vid utbytesuniversiteten. Seniora forskare som deltagit i utbytet är bl.a. Dorothy Driver, Geoff Davis, Wumi Raji, Véronique Bonnet och Gabeba Baderoon. De författarskap och frågeställningar som studeras sträcker sig över hela den afrikanska kontinenten och innefattar också författare som bosatt sig i Europa. Som exempel kan nämnas Njabulo Ndebele, Yvette Christianse, Marie Cardinal, Ken Bugul, Calixthe Beyala och Abdulrazak Gurnah. Projektet kommer att resultera i en publikation som ges ut av Rodopi i Amsterdam.

Aktiviteterna under de första åren har dels utmynnat i ett symposium vid Växjö universitet, dels har en ny fas i samarbetet inletts där doktorander och magisterstudenter deltar.

De utländska forskarnas vistelser vid Växjö universitet har haft stor betydelse både för forskarutbildningen och grundutbildningen. Två nya doktorander med inriktning mot afrikansk litteratur har antagits i fransk litteraturvetenskap och en doktorandtjänst i engelska med postkolonial inriktning är under tillsättning. Dessa doktorander kommer att ha stor nytta av forskarkontakterna som etablerats genom samarbetet. Flera doktorander från de utländska institutionerna har tillbringat en tid vid Växjö universitet för att arbeta på sina avhandlingar.

Under år 2007 kommer främst samarbetet med Paris XIII att utvecklas genom doktorandernas gästforskarvistelser. En doktorand i franska planerar en vistelse i Paris under hösten 2007. Syftet är att etablera förberedande kontakter med lärare och forskare inom avhandlingsområdet som rör algeriska författare vilka studeras ur ett postkolonialt perspektiv. På längre sikt är avsikten att följa doktorandkurser vid universitetet vars Centre d’Etudes littéraires francophones et comparées är specialiserat på litteratur från den frankofona världen. En annan doktorand kommer att följa en doktorandkurs vid Paris XIII som har anknytning till avhandlingen som även den rör algerisk litteratur.

Samtliga gästforskare har också undervisat inom grundutbildningen under sina vistelser vid Växjö universitet. En svensk student tillbringade en termin vid University of Cape Town under 2006. Samarbetet med University of the Gambia har utvecklats till att omfatta ett lärarutbyte med egen finansiering genom utbytesprogrammet Linnaeus-Palme. Inom projektet kommer en senior forskare från University of the Gambia att under 2007 vistas vid Växjö universitet.

Projektet utgör ett viktigt inslag i den postkoloniala forskarmiljö som är under uppbyggnad vid Institutionen för humaniora.

Maria Olaussen
Institutionen för humaniora
Växjö universitet

Senast uppdaterad: 07-09-18 09:34

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.