STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2017

Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

Publicerad 2017-06-30


PRESSMEDDELANDE

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.

Programmet Grants for Integration and Internationalisation utlystes som en pilotsatsning under våren 2017 med syftet att bidra till att skapa förutsättningar för involvering och integration av nyanlända akademiker med flyktingbakgrund i den svenska universitets- och högskolesektorn. På så vis syftar satsningen också till att bidra till lärosätenas strategiska internationalisering. De fem lärosätena kommer att erbjuda tre typer av aktiviteter inom projektet i form av utbildning, karriärcoachning och akademiskt mentorskap.

- Vi är väldigt glada över att ha beviljats dessa medel från STINT. Projektet riktar sig mot nyanlända med en akademikerbakgrund; antingen som lärare/forskare eller som doktorand.
Syftet är att underlätta för denna kategori, som är lite bortglömd i systemet, att knyta kontakter med det svenska akademiska systemet och att underlätta för dem att ta sig vidare som akademiker i Sverige. Projektet är också ett samarbete med andra lärosäten i regionen, med Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen, säger Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet.

Med satsningen vill STINT ta fasta på att nyanlända akademiker med flyktingbakgrund kan bidra till internationaliseringen vid svenska lärosäten och i utvecklingen av högre utbildning och forskning i Sverige. Detta i kombination med lärosätenas kreativitet och engagemang i frågor som rör nyanlända har varit utgångspunkter för utlysningen.

- Inom lärosätena har flera omfattande insatser inletts, exempelvis språkutbildning, vidareutbildning och praktikplatser. Behoven är dock stora och akuta, varför STINT nu gör denna satsning, säger Andreas Göthenberg, vd för STINT.

STINTs granskare anser att det är mycket imponerande att se hur fem lärosäten tillsammans samarbetar för att underlätta inträdet för universitetslärare och forskare till det svenska systemet. De fyra medsökande lärosätena är: Chalmers, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås och Högskolan Väst.

För mer information, vänligen kontakta


Hans Pohl
Programchef vid STINT
E-post: hans.pohl@stint.se
Telefon: 08-671 19 95

Andreas Göthenberg
Vd för STINT
E-post: andreas.gothenberg@stint.se
Telefon: 08-671 19 91
 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.