STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2017

STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

Publicerad 2017-06-22


STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i följande fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020:

South Africa – Sweden University Forum, med huvudsökande Uppsala universitet och medsökande Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Lund universitet, Högskolan Väst, Malmö universitet och Umeå universitet, som beviljas 5 000 000 kronor.

Stockholm School of Economics strategic internationalization program – From international to global: Developing teaching, research and business in Africa with a built-in faculty and student exchange program, med Handelshögskolan i Stockholm som beviljas 1 999 000 kronor.

ASIAQ: The Artic Science IntergrAtion Quest, med huvudsökande Stockholms universitet och medsökande KTH och Umeå universitet som beviljas 1 740 000 kronor.

Internationalisation of the Curriculum (IoC – A Framework for Action, med Karolinska Institutet som beviljas 1 261 000 kronor.

Totalt bedömdes nio ansökningar i omgången år 2017.

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.