STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2017

Välkommen till presentation av internationaliseringsindex 2017

Publicerad 2017-05-02


Datum: 2017-05-09
Tid: kl. 13.00–15.00
Plats: Hotel Continental, Vasagatan 22, Stockholm

STINT har utvecklat ett internationaliseringsindex för att mäta graden av internationalisering på lärosätena i Sverige. Nu finns nya data tillgängliga för STINT Internationalisation Index. Första gången indexet presenterades år 2016 var det endast ett lärosäte som tilldelades högsta betyg. Vid seminariet beskrivs de nya resultaten och de mest internationella lärosätena i Sverige berättar om sitt arbete med internationalisering.

Internationalisering är på agendan. Ett regeringsuppdrag pågår för att ta fram en internationaliseringsstrategi för svensk högre utbildning och forskning. Detta inte minst eftersom internationalisering är ett viktigt redskap för utveckling av lärosätenas verksamhet. Dessutom, de lärosäten som är internationellt uppkopplade bidrar till ett inflöde av idéer, kunskaper och nätverk som stärker Sveriges konkurrenskraft. Något som är speciellt viktigt, eftersom svensk ekonomi är mycket beroende av export.

STINTs internationaliseringsindex beskriver utvecklingen för sex nyckelaspekter inom forskning, utbildning samt personal och ledning. Indexet omfattar 28 svenska lärosäten och förhoppningen är att det ska kunna stödja lärosätena i deras internationaliseringsarbete.

Kaffe serveras från kl.13.00. Seminariet är kostnadsfritt och anmälan görs till Agneta Granlund via stint.forum@stint.se senast den 4 maj. OBS! begränsat antal platser.

Välkommen!

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.