STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2017

Lyckat kick-off möte för Korea-Sweden Research Cooperation

Publicerad 2017-04-26


Måndagen den 24 april hölls ett kick-off möte för programmet Korea-Sweden Research Cooperation, arrangerat av STINT och NRF, National Research Foundation of Korea. Kick-off mötet anordnades för andra året i rad och handlade om att samla tre forskningsgrupper som nyligen blivit beviljade medel från STINT för inspiration och möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

Syftet med Korea-Sweden Research Cooperation är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet under tre år.

— Kick-off möten av detta slag är både ett tillfälle att starta upp verksamheten och för projektdeltagarna att lära känna varandra, samt STINT och NRF. Fysiska möten är nog så viktiga när man mest kommunicerar via e-post och ansökningssystem, berättade Mattias Löwhagen, programansvarig på STINT som också agerade moderator under mötet.

Mötet inleddes av Moo Je Cho, vd för NRF, som berättade om sin organisation och vikten av internationellt utbyte. Hans Pohl, programchef vid STINT berättade om fördelarna med internationalisering och visade statistik från STINTs internationaliseringsindex. Även Peter Swoboda, professor vid Karolinska institutet talade om fördelarna med kunskap- och erfarenhetsutbyte och gav ett exempel på när ett forskarutbyte lett till en ny inriktning i ett redan pågående projekt.

Sedan presenterades de tre forskningsprojekten:

Projekt 1, NanoSimuloScope – a multiscale simulation approach to nanocatalyst design som är som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och KIST, K. International School Tokyo.

Projekt 2, Magnetic metamaterials som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Korea University.

Projekt 3, The Next Generation Organic Photovoltaics with Fullerene Free som är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Korea University.

Mötet avslutades med en gemensam lunch, diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.