STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2017

10 forskningsprojekt beviljas 4,1 miljoner för Sydafrikasamarbeten

Publicerad 2017-04-07


Tillsammans med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) investerar
STINT 4,1 miljoner i tio olika forskningsprojekt inom programmet South Africa
- Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation för perioden 2017-2020.
Vår sydafrikanska samarbetspartner, National Research Foundation (NRF), kommer
finansiera de sydafrikanska deltagarna på motsvarande nivå.

Efter sakkunniggranskning, bedömningsmöten samt beslutsmöte med NRF har följande
projekt valts ut för finansiering:

Sökande

Samarbetspart

Namn

Institution

Lärosäte

Namn

Lärosäte

Marianne Gullberg

Språk- och litteraturcentrum

LU

Emanuel Bylund Spångberg

Stellenbosch University

Katja Petzold

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

KI

Gert Kruger

University of KwaZulu-Natal

Caroline Isaksson

Biologiska institutionen

LU

Arjun Amar

University of Cape Town

Vanya Darakchieva

Institutionen för fysik, kemi och biologi

LiU

Hendrik Swart

University of the Free State

Thomas Olsson

Genombrottet, Centre for Engineering Education

LU

Christine Winberg

Cape Peninsula University of Technology

Tommy Olsson

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

UmU

Julia Goedecke

South African Medical Research Council

Anna-Karin Hurtig

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

UmU

Elma Nelisiwe Maleka

University of the Western Cape

Michael Ljungberg

Institutionen för kliniska vetenskaper

LU

Johan van Staden

University of the Free State

Patrik Johansson

Institutionen för fysik

CTH

Ncholu Manyala

University of Pretoria

Christina Samuelsson

Institutionen för klinisk och experimentell medicin

LiU

Michelle Pascoe

University of Cape Town

 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.