STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2016

PRESSMEDDELANDE: Ny ordförande

Publicerad 2016-07-01


PRESSMEDDELANDE

Sylvia Schwaag Serger, direktör internationell strategi, Vinnova, har utsetts till ny styrelseordförande i STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) efter Olle Wästberg. STINT främjar internationalisering av högre utbildning och forskning. Avsikten är att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och positionering som ledande forsknings- och utbildningsnation. Stiftelsen förfogar över ett kapital om ca 750 miljoner kr.

 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.