STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2015

Rekordmånga ansökningar till Kina och Sydafrika

Publicerad 2015-11-05


I slutet på september stängde ansökningsperioden för STINTs nya bilaterala program riktade mot Kina och Sydafrika. Stiftelsen kunde då konstatera att rekordmånga ansökningar inkommit. Inom South Africa-Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation inkom 103 ansökningar och inom Joint China-Sweden Mobility inkom 173 ansökningar.

- Det stora söktrycket visar att STINTs programverksamhet har rätt fokus. Det finns ett stort intresse och efterfrågan för forskningssamarbeten med dessa länder, konstaterar STINTs VD, Andreas Göthenberg.

Beredning av de båda programmen pågår för närvarande. STINT kommer att lämna besked om utfallet i januari.

Framgången för South Africa-Sweden Research Cooperation redovisades vid den binationella kommissionen som hölls på regeringsnivå mellan Sydafrika och Sverige den 19-20 oktober i Stockholm och kommenterades särskilt i den gemensamma kommunikén:

 

 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.