STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2015

Rekordmånga ansökningar till Kina och Sydafrika

Publicerad 2015-11-05


I slutet på september stängde ansökningsperioden för STINTs nya bilaterala program riktade mot Kina och Sydafrika. Stiftelsen kunde då konstatera att rekordmånga ansökningar inkommit. Inom South Africa-Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation inkom 103 ansökningar och inom Joint China-Sweden Mobility inkom 173 ansökningar.

- Det stora söktrycket visar att STINTs programverksamhet har rätt fokus. Det finns ett stort intresse och efterfrågan för forskningssamarbeten med dessa länder, konstaterar STINTs VD, Andreas Göthenberg.

Beredning av de båda programmen pågår för närvarande. STINT kommer att lämna besked om utfallet i januari.

Framgången för South Africa-Sweden Research Cooperation redovisades vid den binationella kommissionen som hölls på regeringsnivå mellan Sydafrika och Sverige den 19-20 oktober i Stockholm och kommenterades särskilt i den gemensamma kommunikén:

 

 
 
Nyheter
Ledig tjänst, Kina-ansvarig

Kina-ansvarig - en expertroll med programansvar
Spännande möjlighet att arbeta med relationer mellan Sverige och Kina inom högre utbildning och forskning


Välkommen till Strategic Grants for Internationalisation Seminar

Seminariet den 7 mars möjliggör erfarenhetsutbyte på temat strategisk internationalisering. Alla som är involverade i sådan internationalisering är välkomna. 


Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).