STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2015

Statssekreteraren, högre utbildning och forskning, på STINT Forum

Publicerad 2015-08-25


STINT inbjuder till ett forum om
Public Diplomacy and the Role of International Academic Cooperation
Den 7 september, 2015, kl. 9:45-ca 16:30
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm

Universitet utökar och fördjupar sina internationella partnerskap världen över. Det globalt sett ökande antalet studenter, forskare, utbildningsprogram och lärosäten som korsar nationsgränser innebär att högre utbildning har blivit ett viktigt instrument för utvecklingen av internationella relationer. Samtidigt som akademiska internationella aktiviteter har stor potential att gagna lärosätenas verksamhet, stärka diplomatiska relationer, samt bidra till innovationer och en globalt hållbar utveckling finns det utmaningar och risker. Hur påverkas internationella akademiska samarbeten när värderingar och förutsättningar skiljer? Är akademisk frihet ett krav eller ett mål? Med erfarna utländska och svenska talare ger detta STINT Forum ökad förståelse för hur lärosäten med rätt strategi kan hantera risker och ändå vara globalt verksamma.

09:00     Registration and Coffee
 
09:45     Welcome and Introduction
             
Dr. Andreas Göthenberg, Executive Director, STINT
              
              Swedish Higher Education and its Role for Public Diplomacy
             
Mr. Anders Lönn, State Secretary, Ministry of Education and Research

              Public Diplomacy in International Relations
             
Mr. Olle Wästberg, fmr. Director General, Swedish Institute and Chair, STINT

              Education in Emerging Economies as a Business Venture
            
  Mr. Odd Eiken, CEO, Kedtech AB

              Values and Everyday Practice in International Academic Cooperation
             
Prof. Gunnel Cederlöf, Professor Uppsala University/KTH and Linneaus University, and Vice Chair, STINT

11:30     Lunch

12:30     Embassies of Knowledge: Public Diplomacy and International Academic Organizations
             
Prof. Jason Lane, Vice Provost for Academic Affairs & Senior Associate Vice Chancellor,
              The State University of New York (SUNY)

              Challenges for Academic Global Engagement
             
Prof. Hans Lindquist, Acting Deputy Vice Chancellor, Malmö University
 
              Academic Values: Worth fighting for?
              Prof. Eva Wiberg, Deputy Vice Chancellor, Lund University

Coffee Break
 
              Texas A&M University at Qatar: Experiences in “Educational Diplomacy
             
Prof. Mark Weichold, Dean and CEO, Texas A&M University at Qatar
 
              Academic Cooperation: The Road to a Better World
             
Prof. Eva Åkesson, Vice Chancellor, Uppsala University

Panel Discussion
       
16:25     Closing Remarks
             
Dr. Andreas Göthenberg, Executive Director, STINT

Evenemanget är kostnadsfritt. Anmälan görs till stint.forum@stint.se senast den 2 september 2015. Antalet platser är begränsat. För ytterligare information kontakta Agneta Granlund stint.forum@stint.se eller 08-671 1992.

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.