STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2015

4,5 milj kr till Double Degree program

Publicerad 2015-06-25


STINT investerar 4,5 miljoner kronor i nya projekt inom programmet Grants for Double Degree Programmes för perioden 2015-2018. Till detta kommer det sökande lärosätets egen finansiering på minst motsvarande nivå. 

Efter sakkunniggranskning och bedömning har följande projekt valts ut för finansiering:

Sökande

Samarbetspart

Fakultet/Institution

Lärosäte

Lärosäte

Land

Lunds tekniska högskola

LU

University of Queensland

Australien

Samhällsbyggnad och naturresurser

LTU

Harbin Institute of Technology

Kina

Fysik och astronomi

UU

University of São Paolo

Brasilien

Ingenjörsvetenskap

HV

VIT University

Indien

Medicinska fakulteten

UU

Makerere University

Uganda

Material och tillverkningsteknik

CTH

Central South University

Kina

 

 

 

 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.