STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2015

PRESSMEDDELANDE: Samarbetsavtal med Kina

Publicerad 2015-06-25


STINT,  Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, har den 23 juni tecknat ett samarbetsavtal med kinesiska NSFC med avsikt att främja forskningssamarbeten mellan svenska och kinesiska forskargrupper. Avtalet omfattar samfinansiering av forskningssamarbeten och mobilitet mellan svenska lärosäten och kinesiska universitet och forskningsinstitut.

Utlysningen av det gemensamma programmet planeras att öppna i slutet av juni 2015.

Ett bilateralt ramavtal finns mellan Sverige och Kina om vetenskapligt och tekniskt samarbete sedan 2004.

 

 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.