STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2015

PRESSMEDDELANDE: Samarbetsavtal med Sydafrika

Publicerad 2015-04-15


STINT,  Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, har den 13 april tecknat ett samarbetsavtal med sydafrikanska National Research Foundation (NRF) med avsikt att främja samarbete mellan Sverige och Sydafrika inom högre utbildning och forskning. Avtalet omfattar också samfinansiering av forskningsprojekt mellan svenska och sydafrikanska forskargrupper.

Utlysningen av det gemensamma programmet planeras att öppna i juni 2015.


STINTs VD Andreas Göthenberg, Ambassadör Anders Hagelberg och NRFs tf VD Beverley Damonse (foto: NRF)

 

 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.