STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2015

4,6 miljoner kronor till forskningssamarbeten med Brasilien

Publicerad 2015-02-27


STINT investerar 4,6 miljoner kronor i nya forskningsprojekt inom programmet Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration för perioden 2015-2019. Till detta kommer CAPES' finansiering på motsvarande nivå. 

Efter sakkunniggranskning, bedömningsmöten samt beslutsmöte med CAPES har följande projekt valts ut för finansiering:

Sökande

Samarbetspart

Namn

Institution

Lärosäte

Namn

Lärosäte

Olle Björneholm

Institutionen för fysik och astronomi

UU

Arnaldo de Brito

UNICAMP

Hjalmar Brismar

Skolan för teknikvetenskap

KTH

Cristofo Scavone

University of São Paulo

Hjalmar Fors

Avd för vetenskapshistoria

UU

Silvia Irene Waisse de Priven

Pontifical Catholic University of São Paulo

Svante Prado
Institutionen för ekonomi och samhälle

GU

Renato Perim Colistete
University of São Paulo
Lars Borin
Institutionen för svenska språket
GU Tiago Timponi Torrent
Federal University of Juiz de Fora
Glenn Svensson
Biologiska institiutionen
LU Paulo Zerbin
Federal University of Paraná
Marie Carlen
Institutionen för neurovetenskap
KI João Pereira Leite
University of São Paulo

 

 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.