STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2015

2,3 miljoner kronor till forskningssamarbeten med Japan

Publicerad 2015-02-05


STINT investerar 2,3 miljoner kronor i nya forskningsprojekt inom programmet Joint Japan-Sweden Research Collaboration för perioden 2015-2019. Till detta kommer JSPSs finansiering på motsvarande nivå. 

Efter sakkunniggranskning, bedömningsmöten samt beslutsmöte med JSPS har följande projekt valts ut för finansiering:

Sökande

Samarbetspart

Namn

Institution

Lärosäte

Namn

Lärosäte

Weimin Chen

Fysik, Kemi & Biologi

LiU

Akihiro Murayama

Hokkaido University

Erik Furusjö

Teknikvetenskap & Matematik

LTU

Kunio Yoshikawa

Tokyo Institute of Technology

Janos Hajdu

Cell- och molekylärbiologi

UU

Atsushi Nakagawa

Osaka University

 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.