STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2015

2 miljoner kronor till forskningssamarbeten med Korea

Publicerad 2015-02-03


STINT investerar 2 miljoner kronor i forskningsprojekt inom programmet Joint Korea-Sweden Research Collaboration för perioden 2015-2019. Till detta kommer NRFs finansiering på motsvarande nivå.

Efter sakkunniggranskning, bedömningsmöten samt beslutsmöte med NRF har följande projekt valts ut för finansiering:

Sökande

Samarbetspart

Namn

Institution

Lärosäte

Namn

Lärosäte

Ki Won Sung

Informations- och kommunikations-teknik

KTH

Kwang Soon Kim

Yonsei University

Anna Wåhlin

Geovetenskaper

GU

Ho Kyung Ha

Inha University

Per Ola Öberg

Statsvetenskap

UU

Pan Suk Kim

Yonsei University


 

 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.