STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2014

STINT Forum om internationell rekrytering, 26 november

Publicerad 2014-07-02


Globaliseringen har med stor kraft nått universitetsvärlden. I länders strävan att skapa ekonomisk tillväxt och nya näringar har det blivit en hård internationell konkurrens om de mest talangfulla forskarna och studenterna. Rekrytering av topptalanger, både forskare och studenter, från andra länder har blivit en viktig mekanism både för att höja kvalité och introducera nya forskningsperspektiv, men även för att utveckla lärosätens internationella nätverk.

Den externa rekryteringen är dock mycket låg till de svenska lärosätena. Hur påverkar det Sverige och hur står sig svenska lärosäten i den internationella konkurrensen om talanger?

Med detta forum inbjuder STINT till ett unikt tillfälle att lyssna till och diskutera med svenska och utländska aktörer med erfarenhet av internationell rekrytering av studenter, forskare och universitetsledare.

Jean-Lou Chameau, f.d. rektor vid Caltech, har en karriär präglad av internationalisering och omfattande erfarenhet från flera ledande universitet. Chameau tog sin examen i Frankrike för att sedan göra en akademisk karrär i USA. Han doktorerade vid Stanford, blev professor vid Purdue och blev senare provost vid Georgia Tech. Mellan 2006 och 2013 var Chameau rektor för California Institute of Technology (Caltech), som enligt Times Higher Education är det högst rankade lärosätet i världen. Sedan 2013 är han rektor för det nystartade och välfinansierade King Abdullah University of Science and Technology, KAUST, i Saudiarabien.

Övriga talare inkluderar bland annat:
John Hearn, Chief Executive, World University Network (WUN); fmr. Deputy Vice Chancellor, The University of Sydney
Eva Malmström Jonsson, Prorektor, KTH

Mer detaljer om detta STINT Forum kommer att annonseras inom kort.

Detta STINT Forum äger rum på KTH Kista, Electrum, Kista.

A
nmälan sker till stint.forum@stint.se eller Agneta Granlund 08-6711990 senast 26 oktober 2014. Antalet platser är begränsat.

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.