STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2014

Omvärldsanalys och rapport om lärosätenas internationella samarbeten

Publicerad 2014-07-01


STINT lanserar två nya rapporter vid frukostmöten den 2 och 9 september. 

"Omvärldsanalys av högre utbildning och forskning - globala trender och nya möjligheter" den 2 september, kl 8.30-9.30. Adress: STINT, Mäster Samuelsgatan 60, 9tr.

Anmälan sker till stint.forum@stint.se eller Agneta Granlund 08-6711990 senast 26 augusti. Antalet platser är begränsat.


Internationellt sett har högre utbildning och forskning påverkats kraftfullt av globaliseringen, tillväxtekonomier och demografiförändringar. Denna utveckling förutspås bara ha börjat. Med anledning av denna utveckling tog Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, under hösten 2013 och våren 2014 fram en ny strategi för verksamheten. Ett underlag till strategin var en omvärldsanalys av högre utbildning och forskning med avseende på internationalisering. Rapporten redogör för innehållet i omvärldsanalysen och presenteras av STINTs VD, Andreas Göthenberg

”Collaboration quadrants - mapping the effects of international collaboration" den 9 september, kl 8.30-9.30. Adress: STINT, Mäster Samuelsgatan 60, 9tr.

Anmälan sker till stint.forum@stint.se eller Agneta Granlund 08-6711990 senast 2 september. Antalet platser är begränsat.


STINT bad Elsevier göra en studie av Sverige och landets 10 största lärosäten avseende internationella akademiska samarbeten. Leveransen omfattade 11 "samarbetskvadranter" och korta kommentarer kopplade till dem och metodiken. Kvadranterna skickades sedan till berörda lärosäten för granskning och kommentarer. Slutligen togs kompletterande data fram och särskilda aspekter som kvadranterna tydliggjorde analyserades närmare. Studien ger ett stabilt stöd för värdet av internationellt samarbete i forskning. Till yttermera visso så indikerar studien att citeringseffekten (FWCI), vilket är ett kvalitetsmått för forskning, ökar med avståndet som samarbetet spänner över. Vidare så illustrerar studien de stora skillnaderna som föreligger mellan de olika universitetens internationella samarbetsmönster och flera frågor som förtjänar närmare studier föreslås. Rapporten presenteras av STINTs programchef, Hans Pohl.

 

 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.