STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2014

5 milj kr investeras i strategiska internationaliseringsprojekt

Publicerad 2014-06-17


STINTs styrelse har beslutat att investera totalt 5 miljoner kronor i följande två projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2014-2016:

Karolinska Institutet för “Developing an academic medical center by international collaboration”, 1 miljon kronor

Lunds universitet i samarbete med Chalmers, KTH, Linköpings universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet för ”Swedish academic collaboration Forum”, 4 miljoner kronor.

 

 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.