STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2014

3,7 miljoner kronor till forskningssamarbeten med Brasilien

Publicerad 2014-04-24


STINT investerar 3,7 miljoner kronor i forskningsprojekt inom programmet Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration för perioden 2014-2018.

Efter sakkunniggranskning, bedömningsmöten samt beslutsmöte med CAPES har följande projekt valts ut för finansiering. Totalt beviljat belopp från STINT är 3,7 miljoner kronor för Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration. Till detta kommer CAPESs finansiering på motsvarande nivå. 

 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.