STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2014

STINT Forum om Kinasamarbeten

Publicerad 2014-04-16


STINT inbjuder till ett forum om
China Cooperation – the Next Phase
Den 13 juni 2014, 09:30-15:30, i Lund

Ett STINT Forum i samarbete med Lunds universitet

Kinas stora satsningar på forskning och högre utbildning har lett till att flera forskningsmiljöer i världsklass har utvecklats under en kort tid inom ett flertal vetenskapsområden. Svenska lärosäten har tidigt skapat flera samarbeten med Kina, vilket i jämförelse med andra EU-länder har resulterat i en förhållandevis stor andel sampubliceringar. Analyser har dock visat att samarbetena är begränsade till ett fåtal lärosäten och forskningsmiljöer. I övrigt består det av små volymer och fragmentering. Andra EU-länder har däremot på kort tid gjort stora satsningar i Kina, exempelvis breda forsknings- och utbildningscenter. Med allt fler utländska lärosäten som söker samarbeten i Kina hårdnar konkurrensen om att skapa strategiska och givande partnerskap.

Målet med detta STINT Forum är att inspirera till en ny fas av Kinasamarbete. Några av de svenska och kinesiska lärosätena med omfattande samarbeten mellan länderna presenterar sina visioner för framtiden. Till det ges perspektiv från båda länderna på nationell nivå och två exempel på forsknings- och utbildningssamarbeten från Danmark och Storbritannien.

PROGRAM

09:00     Registration

09:30     Welcome and Introduction
              Andreas Göthenberg, Executive Director, STINT
               
              Swedish University Perspectives

              “Lund University’s Vision and Strategy for China Cooperation”
              Börje Ljunggren, Chairman, Lund University China Group, and former Ambassador to China

              “KTH’s Vision and Strategy for China Cooperation”
              Ramon Wyss, Vice President International Affairs, KTH Royal Inst. of Technology

              Chinese University Perspectives
               
              “Fudan University’s Vision and Strategy for Sweden Cooperation”
              Yinzhang Chen, Special Advisor to the President on International Affairs and Director of Nordic Centre,
              Fudan University, Shanghai


               “Zhejiang University’s Vision and Strategy for Sweden Cooperation”
               Mingfang Zhang, Director of International Relations Office, Zhejiang University, Hangzhou

12:00     Lunch

13:00     Governmental Perspectives

              “Sino-Swedish Science and Technology Relations – the Bigger Picture from a Strategic Perspective”
              Sylvia Schwaag-Serger, Executive Director International Strategy, VINNOVA, and Adjunct Professor,
              Lund University


              “China's Policy on Science and Technology Cooperation with Sweden”
              Jiayi Cheng, Counsellor for Science and Technology, Embassy of China

              International Examples

              ”Sino-Foreign Higher Education Joint Ventures in China: A British Perspective”
              Ian Gow, Principal & CEO, Sino-British University College, and founding Provost & CEO,
              University of Nottingham Ningbo China


              “Sino-Danish Center for Education and Research - Danish Universities' Collaboration with the
              Chinese Academy of Sciences”      
              Martin Bech, Industrial PhD Student, Sino-Danish Centre for Education and Research, and
              Department of Education, Aarhus University


              An Example of STINT Initation Grants

              ”From Zero to Prototype in 6 Weeks - an International Cross-Disciplinary Course on Innovation”
              Charlotta Johnsson, Associate Professor, Department of Automatic Control, Lund University

              Panel Discussion
               
15:30     Closing Remarks
              Andreas Göthenberg, Executive Director, STINT

Evenemanget är kostnadsfritt. Anmälan görs till STINT Forum senast den 16 maj 2014. Antalet platser är begränsat.

För ytterligare information kontakta Agneta Granlund STINT Forum eller 08-671 1992.

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.