STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2013

4,7 miljoner kronor till strategiska satsningar

Publicerad 2013-08-28


STINT har beslutat att investera totalt 4,7 miljoner kronor i 5 projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation. Följande lärosäten har beviljats medel för perioden 2013-2015:

Chalmers för projektet "Chalmers Sweden - NUS Singapore Joint Strategic Project for Education and Research in Human-Computer Interaction"

Högskolan i Skövde för projektet "University of Skövde-African Universities of Higher Education Partnership"

KTH för projektet "C-Campus@Tsinghua and KTH"

Malmö Högskola för projektet "The Global Classrom - Sharing the ComDev Experience"

Stockholms dramatiska högskola för projektet "Internationalisation in Artistic Research and Education - IARE"

 

 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.