STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2013

Beviljade medel IG, Korea och Brasilien

Publicerad 2013-05-24


Utfall av utlysningarna 2012/2013 för Institutional Grants,  Korea-Sweden Research Cooperation och Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration.

Efter sakkunniggranskning, bedömningsmöten och ordförandemöte för sammanvägning av resultaten från de tre bedömningsgrupperna samt beslutsmöten med CAPES och NRF har följande projekt valts ut för finansiering. Totalt beviljat belopp från STINT är 23,9 miljoner kronor fördelat på 14,4 miljoner kronor för Institutional Grants, 4,9 miljoner kronor för Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration och 4,6 miljoner kronor för Korea-Sweden Research Cooperation. Till detta kommer NRFs och CAPESs finansiering om totalt minst 9,5 miljoner kronor.

 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.