STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2012

Rektorerna för Berkeley och NYU talar vid STINT Forum den 11 december

Publicerad 2012-12-02


STINT Forum

STINT inbjuder till ett forum om
Internationaliseringsstrategier - mål, syften och aktiviteter
Den 11 december 2012, 09:30 - ca 16:00, i World Trade Center, Stockholm

Ökad internationell konkurrens mellan universitet medför större krav på tydliga mål och strategier vid lärosätena. Internationaliseringen blir ett allt viktigare instrument i lärosätenas övergripande strategier. Detta forum belyser internationalisering, där fokus är på strategiska aktiviteter förankrade i lärosätenas övergripande mål och syften.

Med detta forum inbjuder STINT till ett unikt tillfälle att lyssna till och diskutera med svenska och utländska aktörer inom internationalisering av högre utbildning och forskning.

Program
 
09:00   Registration
 
09:30   Welcome
            Olle Wästberg, Chairman, STINT

            Key Note: “Comprehensive Internationalisation”
            John K. Hudzik, fmr. Vice-President of Global Engagement and Strategic Projects,
            Michigan State University; past President and Chair of the Board of Directors of NAFSA;
            past President of AIEA

            “The University in a Globalised Society”
            John Sexton, President, New York University

11:20    Strategic Internationalisation Projects, part 1

             “Swedish Excellence Seminars”
             Per Eriksson, Vice-Chancellor; and Gunilla Carlecrantz, Head of Office, International
             Relations; Lund University

             “Global-Regional Cooperation”
             Karin Röding, Vice-Chancellor; and Gudrun Paulsdottir, International Strategist;
             Mälardalen University

             ”The Global Challenges University Alliance”
             Lisa Sennerby Forsse, Vice-Chancellor; and Johan Schnürer, Vice-president for
             External Research Collaboration; Swedish University of Agricultural Sciences

12:50    Lunch  

13:50    “NTU, Singapore - a model for the International university of tomorrow”
             Bertil Andersson, President, Nanyang Technological University

14:20    Strategic Internationalisation Projects, part 2

             “International students ’in real life’ at BTH”
             Ursula Hass, Vice-Chancellor; and Maria Engelmark, Head of International Office;
             Blekinge Institute of Technology

             “China-Europe International Music School: Shaping the future for Global Music
             Production, Consumption and Governance”

             Cecilia Rydinger Alin, Acting Principal, and Niclas Adler, Adj Prof Entrepreneurship, Royal
             College of Music in Stockholm (KMH)

15:20    “Building a Strategy for Global Engagement at UC Berkeley”                          
             George W. Breslauer, Executive Vice Chancellor and Provost, University of California at
             Berkeley

15:55    Closing Remarks
             Andreas Göthenberg, Executive Director, STINT

Evenemanget är kostnadsfritt. Anmälan görs till stint.forum@stint.se senast den 7 december. Konferensrum New York, World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, våning 4, sektion D, Stockholm. För ytterligare information kontakta Agneta Granlund eller 08-671 19 92.

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.