STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2012

STINT Forum om Internationaliseringsstrategier

Publicerad 2012-09-13


STINT inbjuder till ett forum om
Internationaliseringsstrategier - mål, syften och aktiviteter
Den 11 december 2012, 09:30 - ca 15:00, i Stockholm

Ökad internationell konkurrens mellan universitet medför större krav på tydliga mål och strategier vid lärosätena. Internationaliseringen blir ett allt viktigare instrument i lärosätenas övergripande strategier. Detta forum belyser internationalisering, där fokus är på strategiska aktiviteter förankrade i lärosätenas övergripande mål och syften.

Med detta forum inbjuder STINT till ett unikt tillfälle att lyssna till och diskutera med svenska och utländska aktörer inom internationalisering av högre utbildning och forskning.

Bekräftade talare är:
- John K. Hudzik, Former Vice-President of Global Engagement and Strategic Projects, Michigan State University; past President and Chair of the Board of Directors of NAFSA (Association of International Educators); past President of AIEA (Association of International Education Administrators)
- Per Eriksson, rektor, och Gunilla Carlecrantz, områdeschef strategiska partnerskap och nätverk, Lunds universitet
- Ursula Hass, rektor, och Maria Engelmark, chef international office, BTH
- Lisa Sennerby Forsse, rektor, och Johan Schnürer, vicerektor samverkan, SLU
- Cecilia Rydinger Alin, tf rektor, och Niclas Adler, adjungerad professor entreprenörskap, Kungl Musikhögskolan
- Karin Röding, rektor, och Gudrun Paulsdottir, internationell strateg, Mälardalens högskola

Evenemanget är kostnadsfritt. Anmälan görs till stint.forum@stint.se senast den 10 oktober 2012. Antalet platser är begränsat.

Detaljerat program annonseras längre fram. För ytterligare information kontakta Agneta Granlund eller 08-671 1992
 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.