STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Stipendier för lärare

Publicerad 2007-02-15


Stiftelsen har fattat beslut om att bevilja nio lärare stipendium för att vistas vid ett amerikanskt lärosäte höstterminen 2007.

I september 2006 inbjöd Stiftelsen samtliga universitet och högskolor att nominera en kandidat till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Ansökningar inkom från 16 lärosäten.

Ett stipendium gör det möjligt att tillbringa en termin vid ett av de amerikanska liberal arts colleges som Stiftelsen samarbetar med. Ansökningarna har granskats av de lärosäten som visat intresse för att stå värd för en "STINT Fellow" och vilka som kan erhålla stipendium har avgjorts i samråd med dem.

De nio stipendiaterna kommer från följande lärosäten: Högskolan på Gotland (Furman University), Högskolan i Kalmar (Bryn Mawr College), Stockholms universitet (Skidmore College), Luleå tekniska universitet (Dartmouth College), Södertörns högskola (Washington and Lee University), Göteborgs universitet (University of Richmond), Uppsala universitet (Amherst College), Högskolan i Jönköping (Smith College) och Chalmers tekniska högskola (Vassar College).

Den 6 februari deltog nya och nyss hemkomna stipendiater i ett seminarium i Stockholm. På programmet fanns bl. a. Patrik Mehrens från Uppsala universitet. Han presenterade sin rapport "Learning from Liberal Arts Education - Ideas for the Improvement of Undergraduate Education in Sweden". Patrik Mehrens har fått i uppdrag av Stiftelsen att följa upp stipendieprogrammet. Resultatet av hans arbete kommer att presenteras under hösten 2007.

Läs mer om programmet här.

Senast uppdaterad: 07-02-15 15:26

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.