STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Stipendier för lärare

Publicerad 2007-02-15


Stiftelsen har fattat beslut om att bevilja nio lärare stipendium för att vistas vid ett amerikanskt lärosäte höstterminen 2007.

I september 2006 inbjöd Stiftelsen samtliga universitet och högskolor att nominera en kandidat till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Ansökningar inkom från 16 lärosäten.

Ett stipendium gör det möjligt att tillbringa en termin vid ett av de amerikanska liberal arts colleges som Stiftelsen samarbetar med. Ansökningarna har granskats av de lärosäten som visat intresse för att stå värd för en "STINT Fellow" och vilka som kan erhålla stipendium har avgjorts i samråd med dem.

De nio stipendiaterna kommer från följande lärosäten: Högskolan på Gotland (Furman University), Högskolan i Kalmar (Bryn Mawr College), Stockholms universitet (Skidmore College), Luleå tekniska universitet (Dartmouth College), Södertörns högskola (Washington and Lee University), Göteborgs universitet (University of Richmond), Uppsala universitet (Amherst College), Högskolan i Jönköping (Smith College) och Chalmers tekniska högskola (Vassar College).

Den 6 februari deltog nya och nyss hemkomna stipendiater i ett seminarium i Stockholm. På programmet fanns bl. a. Patrik Mehrens från Uppsala universitet. Han presenterade sin rapport "Learning from Liberal Arts Education - Ideas for the Improvement of Undergraduate Education in Sweden". Patrik Mehrens har fått i uppdrag av Stiftelsen att följa upp stipendieprogrammet. Resultatet av hans arbete kommer att presenteras under hösten 2007.

Läs mer om programmet här.

Senast uppdaterad: 07-02-15 15:26

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.