STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Stipendier för lärare

Publicerad 2007-02-15


Stiftelsen har fattat beslut om att bevilja nio lärare stipendium för att vistas vid ett amerikanskt lärosäte höstterminen 2007.

I september 2006 inbjöd Stiftelsen samtliga universitet och högskolor att nominera en kandidat till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Ansökningar inkom från 16 lärosäten.

Ett stipendium gör det möjligt att tillbringa en termin vid ett av de amerikanska liberal arts colleges som Stiftelsen samarbetar med. Ansökningarna har granskats av de lärosäten som visat intresse för att stå värd för en "STINT Fellow" och vilka som kan erhålla stipendium har avgjorts i samråd med dem.

De nio stipendiaterna kommer från följande lärosäten: Högskolan på Gotland (Furman University), Högskolan i Kalmar (Bryn Mawr College), Stockholms universitet (Skidmore College), Luleå tekniska universitet (Dartmouth College), Södertörns högskola (Washington and Lee University), Göteborgs universitet (University of Richmond), Uppsala universitet (Amherst College), Högskolan i Jönköping (Smith College) och Chalmers tekniska högskola (Vassar College).

Den 6 februari deltog nya och nyss hemkomna stipendiater i ett seminarium i Stockholm. På programmet fanns bl. a. Patrik Mehrens från Uppsala universitet. Han presenterade sin rapport "Learning from Liberal Arts Education - Ideas for the Improvement of Undergraduate Education in Sweden". Patrik Mehrens har fått i uppdrag av Stiftelsen att följa upp stipendieprogrammet. Resultatet av hans arbete kommer att presenteras under hösten 2007.

Läs mer om programmet här.

Senast uppdaterad: 07-02-15 15:26

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).