STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Stipendier för lärare

Publicerad 2007-02-15


Stiftelsen har fattat beslut om att bevilja nio lärare stipendium för att vistas vid ett amerikanskt lärosäte höstterminen 2007.

I september 2006 inbjöd Stiftelsen samtliga universitet och högskolor att nominera en kandidat till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Ansökningar inkom från 16 lärosäten.

Ett stipendium gör det möjligt att tillbringa en termin vid ett av de amerikanska liberal arts colleges som Stiftelsen samarbetar med. Ansökningarna har granskats av de lärosäten som visat intresse för att stå värd för en "STINT Fellow" och vilka som kan erhålla stipendium har avgjorts i samråd med dem.

De nio stipendiaterna kommer från följande lärosäten: Högskolan på Gotland (Furman University), Högskolan i Kalmar (Bryn Mawr College), Stockholms universitet (Skidmore College), Luleå tekniska universitet (Dartmouth College), Södertörns högskola (Washington and Lee University), Göteborgs universitet (University of Richmond), Uppsala universitet (Amherst College), Högskolan i Jönköping (Smith College) och Chalmers tekniska högskola (Vassar College).

Den 6 februari deltog nya och nyss hemkomna stipendiater i ett seminarium i Stockholm. På programmet fanns bl. a. Patrik Mehrens från Uppsala universitet. Han presenterade sin rapport "Learning from Liberal Arts Education - Ideas for the Improvement of Undergraduate Education in Sweden". Patrik Mehrens har fått i uppdrag av Stiftelsen att följa upp stipendieprogrammet. Resultatet av hans arbete kommer att presenteras under hösten 2007.

Läs mer om programmet här.

Senast uppdaterad: 07-02-15 15:26

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.