STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Stockholm China Forum

Publicerad 2007-03-07


Stockholm China Forum (SCF) kommer att samlas för första gången den 18 – 20 mars i år.

Vid detta första möte kommer SCF att föra samman experter från USA och Europa för samtal om vad Kinas utveckling – i en rad avseenden - betyder. SCF har tillkommit på initiativ av the German Marshall Fund of the US (GMF) och drivs av GMF och Stiftelsen STINT. För finansieringen står GMF, STINT, Riksbankens Jubileumsfond och Utrikesdepartementet. Bland frågor som kommer att beröras märks uthålligheten i Kinas ekonomiska tillväxt, den kinesiska reformagendan och hur USA och Europa förhåller sig till Kina som växande global aktör.

Ett fyrtiotal ledande amerikanska och europeiska experter från universitet, tankesmedjor och forskningsinstitut kommer att mötas bl. a. Robert Kagan, Carnegie Endowment for International Peace, Bates Gill, Center for Strategic and International Studies och journalisten Bruce Stokes, National Journal, Mark Leonard, Center for European Reform, Linda Jakobson från finska utrikespolitiska institutet, Stein Tönnesson, norska fredsforskningsinstitutet PRIO och förre danske försvarsministern Hansa Haekkerup. Från svensk sida deltar bl. a. Tomas Ries, chef för Utrikespolitiska institutet, f. d. statssekreteraren och chefen för stiftelsen MISTRA Måns Lönnroth och förre Peking-ambassadören Börje Ljunggren.

SCF kommer att hållas två gånger årligen under de kommande tre åren. Avsikten är att till de SCF som äger rum på hösten varje år bjuda in experter från Kina och andra länder i Asien.

Senast uppdaterad: 07-03-07 13:41

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.