STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Stockholm China Forum

Publicerad 2007-03-07


Stockholm China Forum (SCF) kommer att samlas för första gången den 18 – 20 mars i år.

Vid detta första möte kommer SCF att föra samman experter från USA och Europa för samtal om vad Kinas utveckling – i en rad avseenden - betyder. SCF har tillkommit på initiativ av the German Marshall Fund of the US (GMF) och drivs av GMF och Stiftelsen STINT. För finansieringen står GMF, STINT, Riksbankens Jubileumsfond och Utrikesdepartementet. Bland frågor som kommer att beröras märks uthålligheten i Kinas ekonomiska tillväxt, den kinesiska reformagendan och hur USA och Europa förhåller sig till Kina som växande global aktör.

Ett fyrtiotal ledande amerikanska och europeiska experter från universitet, tankesmedjor och forskningsinstitut kommer att mötas bl. a. Robert Kagan, Carnegie Endowment for International Peace, Bates Gill, Center for Strategic and International Studies och journalisten Bruce Stokes, National Journal, Mark Leonard, Center for European Reform, Linda Jakobson från finska utrikespolitiska institutet, Stein Tönnesson, norska fredsforskningsinstitutet PRIO och förre danske försvarsministern Hansa Haekkerup. Från svensk sida deltar bl. a. Tomas Ries, chef för Utrikespolitiska institutet, f. d. statssekreteraren och chefen för stiftelsen MISTRA Måns Lönnroth och förre Peking-ambassadören Börje Ljunggren.

SCF kommer att hållas två gånger årligen under de kommande tre åren. Avsikten är att till de SCF som äger rum på hösten varje år bjuda in experter från Kina och andra länder i Asien.

Senast uppdaterad: 07-03-07 13:41

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.