STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Stockholm China Forum

Publicerad 2007-03-07


Stockholm China Forum (SCF) kommer att samlas för första gången den 18 – 20 mars i år.

Vid detta första möte kommer SCF att föra samman experter från USA och Europa för samtal om vad Kinas utveckling – i en rad avseenden - betyder. SCF har tillkommit på initiativ av the German Marshall Fund of the US (GMF) och drivs av GMF och Stiftelsen STINT. För finansieringen står GMF, STINT, Riksbankens Jubileumsfond och Utrikesdepartementet. Bland frågor som kommer att beröras märks uthålligheten i Kinas ekonomiska tillväxt, den kinesiska reformagendan och hur USA och Europa förhåller sig till Kina som växande global aktör.

Ett fyrtiotal ledande amerikanska och europeiska experter från universitet, tankesmedjor och forskningsinstitut kommer att mötas bl. a. Robert Kagan, Carnegie Endowment for International Peace, Bates Gill, Center for Strategic and International Studies och journalisten Bruce Stokes, National Journal, Mark Leonard, Center for European Reform, Linda Jakobson från finska utrikespolitiska institutet, Stein Tönnesson, norska fredsforskningsinstitutet PRIO och förre danske försvarsministern Hansa Haekkerup. Från svensk sida deltar bl. a. Tomas Ries, chef för Utrikespolitiska institutet, f. d. statssekreteraren och chefen för stiftelsen MISTRA Måns Lönnroth och förre Peking-ambassadören Börje Ljunggren.

SCF kommer att hållas två gånger årligen under de kommande tre åren. Avsikten är att till de SCF som äger rum på hösten varje år bjuda in experter från Kina och andra länder i Asien.

Senast uppdaterad: 07-03-07 13:41

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).