STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Stockholm China Forum

Publicerad 2007-03-07


Stockholm China Forum (SCF) kommer att samlas för första gången den 18 – 20 mars i år.

Vid detta första möte kommer SCF att föra samman experter från USA och Europa för samtal om vad Kinas utveckling – i en rad avseenden - betyder. SCF har tillkommit på initiativ av the German Marshall Fund of the US (GMF) och drivs av GMF och Stiftelsen STINT. För finansieringen står GMF, STINT, Riksbankens Jubileumsfond och Utrikesdepartementet. Bland frågor som kommer att beröras märks uthålligheten i Kinas ekonomiska tillväxt, den kinesiska reformagendan och hur USA och Europa förhåller sig till Kina som växande global aktör.

Ett fyrtiotal ledande amerikanska och europeiska experter från universitet, tankesmedjor och forskningsinstitut kommer att mötas bl. a. Robert Kagan, Carnegie Endowment for International Peace, Bates Gill, Center for Strategic and International Studies och journalisten Bruce Stokes, National Journal, Mark Leonard, Center for European Reform, Linda Jakobson från finska utrikespolitiska institutet, Stein Tönnesson, norska fredsforskningsinstitutet PRIO och förre danske försvarsministern Hansa Haekkerup. Från svensk sida deltar bl. a. Tomas Ries, chef för Utrikespolitiska institutet, f. d. statssekreteraren och chefen för stiftelsen MISTRA Måns Lönnroth och förre Peking-ambassadören Börje Ljunggren.

SCF kommer att hållas två gånger årligen under de kommande tre åren. Avsikten är att till de SCF som äger rum på hösten varje år bjuda in experter från Kina och andra länder i Asien.

Senast uppdaterad: 07-03-07 13:41

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.