STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Fostering cooperation with China

Publicerad 2007-03-15


Scientific contacts, cooperation and exchange with the academic community in China are important factors for future relations.

The Swedish School of Advanced Asia Pasific Studies, an academic network programme, set up in the year 2000 by STINT and RJ, the Bank of Sweden Tercentenary Foundation has developed into one important tool for new contacts.

In order to widen the contacts further, STINT has lately initiated a new scholarship programme for students attending two-year international master’s programmes at Swedish universities, the STINT Scholarships for Academic Excellence Programme. The purpose of the programme is to attract excellent students from eminent universities . STINT has invited a limited number of foreign universities to nominate candidates to the programme, among them Peking University and Tsinghua University in China.

The STINT Foundation, the German Marshall Fund of the United States, the Bank of Sweden Tercentenary Foundation and the Swedish Ministry for Foreign Affairs have agreed to establish the Stockholm China Forum.

The Forum, which will run biannually, aims to establish a deep and systematic transatlantic dialogue about and with China on the impact of its rapid development as a global actor. This new initiative will bring together policymakers, academics and intellectuals, journalists, and business people, drawing both on China experts and on the broader policy community.

The Stockholm China Forum is coordinated by Andrew Small at the GMF Brussels office and Thommy Svensson, coordinator of the Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies.

The first Stockholm China Forum took place in mid-March 2007.

Senast uppdaterad: 07-04-20 15:57

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.