STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Fostering cooperation with China

Publicerad 2007-03-15


Scientific contacts, cooperation and exchange with the academic community in China are important factors for future relations.

The Swedish School of Advanced Asia Pasific Studies, an academic network programme, set up in the year 2000 by STINT and RJ, the Bank of Sweden Tercentenary Foundation has developed into one important tool for new contacts.

In order to widen the contacts further, STINT has lately initiated a new scholarship programme for students attending two-year international master’s programmes at Swedish universities, the STINT Scholarships for Academic Excellence Programme. The purpose of the programme is to attract excellent students from eminent universities . STINT has invited a limited number of foreign universities to nominate candidates to the programme, among them Peking University and Tsinghua University in China.

The STINT Foundation, the German Marshall Fund of the United States, the Bank of Sweden Tercentenary Foundation and the Swedish Ministry for Foreign Affairs have agreed to establish the Stockholm China Forum.

The Forum, which will run biannually, aims to establish a deep and systematic transatlantic dialogue about and with China on the impact of its rapid development as a global actor. This new initiative will bring together policymakers, academics and intellectuals, journalists, and business people, drawing both on China experts and on the broader policy community.

The Stockholm China Forum is coordinated by Andrew Small at the GMF Brussels office and Thommy Svensson, coordinator of the Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies.

The first Stockholm China Forum took place in mid-March 2007.

Senast uppdaterad: 07-04-20 15:57

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).