STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Doktorand till Japan

Publicerad 2007-04-26


Stiftelsen har beviljat Anton Frise, doktorand vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), ett Thunbergstipendium som möjliggör ett års forskning vid University of Tokyo.

Under sin vistelse i Japan skall Anton Frise bland annat studera så kallad ”Soft Matter”. Exempel på material inom detta område är flytande kristaller och surfaktanter/tensider. Dessa kommer att studeras med hjälp av NMR-teknologi, i kombination med andra tekniker så som röntgendiffraktion. Fokus kommer att ligga på materialens aggregations-strukturer i bulk och på olika ytor, samt deras dynamik. Forsknings-samarbetet bygger på komplementära styrkor hos Antons hemlaboratorium i Stockholm och värdlaboratoriet i Tokyo.

Thunbergstipendierna inrättades år 2000 för att stärka kontakterna mellan svensk och japansk forskning och utbildning.

Läs mer om Thunbergstipendierna här.

Senast uppdaterad: 07-04-26 11:10

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.