STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Doktorand till Japan

Publicerad 2007-04-26


Stiftelsen har beviljat Anton Frise, doktorand vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), ett Thunbergstipendium som möjliggör ett års forskning vid University of Tokyo.

Under sin vistelse i Japan skall Anton Frise bland annat studera så kallad ”Soft Matter”. Exempel på material inom detta område är flytande kristaller och surfaktanter/tensider. Dessa kommer att studeras med hjälp av NMR-teknologi, i kombination med andra tekniker så som röntgendiffraktion. Fokus kommer att ligga på materialens aggregations-strukturer i bulk och på olika ytor, samt deras dynamik. Forsknings-samarbetet bygger på komplementära styrkor hos Antons hemlaboratorium i Stockholm och värdlaboratoriet i Tokyo.

Thunbergstipendierna inrättades år 2000 för att stärka kontakterna mellan svensk och japansk forskning och utbildning.

Läs mer om Thunbergstipendierna här.

Senast uppdaterad: 07-04-26 11:10

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.