STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet för 2007-2009

Publicerad 2007-04-29


STINT beslutade den 12 april 2007 om 16,6 milj. kronor för samarbeten mellan svenska och utländska forskargrupper i ett tiotal länder.

Stiftelsen har vid sitt sammanträde den 12 april 2007 beslutat att bevilja 17 nya projektbidrag inom STINT Institutional Grants Programme, för långsiktigt samarbete mellan svenska och utländska forskargrupper, till en total kostnad om 16,6 milj kronor. Beloppet avser samarbetet under de två första bidragsåren 2007-2009.

Totalt inkom 82 ansökningar. Uppsala universitet har beviljats 6 samarbetsprojekt, Chalmers samt universiteten i Göteborg och Stockholm 2 samarbetsprojekt vardera. Övriga lärosäten, KI, universiteten i Lund och Umeå samt högskolorna i Jönköping och Kalmar har beviljats 1 samarbetsprojekt vardera.

STINT - Nya IG projekt beviljade 2007

Senast uppdaterad: 07-05-02 15:58

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.