STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet för 2007-2009

Publicerad 2007-04-29


STINT beslutade den 12 april 2007 om 16,6 milj. kronor för samarbeten mellan svenska och utländska forskargrupper i ett tiotal länder.

Stiftelsen har vid sitt sammanträde den 12 april 2007 beslutat att bevilja 17 nya projektbidrag inom STINT Institutional Grants Programme, för långsiktigt samarbete mellan svenska och utländska forskargrupper, till en total kostnad om 16,6 milj kronor. Beloppet avser samarbetet under de två första bidragsåren 2007-2009.

Totalt inkom 82 ansökningar. Uppsala universitet har beviljats 6 samarbetsprojekt, Chalmers samt universiteten i Göteborg och Stockholm 2 samarbetsprojekt vardera. Övriga lärosäten, KI, universiteten i Lund och Umeå samt högskolorna i Jönköping och Kalmar har beviljats 1 samarbetsprojekt vardera.

STINT - Nya IG projekt beviljade 2007

Senast uppdaterad: 07-05-02 15:58

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).