STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

STINT Institutional Grants for Younger Researchers

Publicerad 2007-05-11


STINT has introduced a new programme – STINT Institutional Grants for Younger Researchers – in order to expand the opportunities for especially promising young researchers to collaborate with prominent foreign research groups. The aim is that during the period of the project the groups of researchers should develop this collaboration into a lasting international network.

The new programme is aimed at young researchers who early on in their career – not more than seven years after taking their PhD – wish to build up international cooperation with other young researchers. The intention with this programme is to help to create more attractive Swedish research environments.

The basis of projects under this programme will be exchange visits, that is, longer or shorter stays at the partner institutions. Projects must be institutionally based and include persons on different levels, for example, PhD students, postdoctoral researchers and university teachers.

The main applicant for funding under the programme must be a researcher who is currently active at a Swedish university or other institution of higher education. Both the Swedish project leader and the foreign partner must have taken their PhD not more than seven years before the closing date for applications.

Applications can be for collaboration with researchers in any country and any area of research.

Grants can be made for up to three years. Applications should cover the whole of the project period.

Time schedule

  • June 2007 - System opens for applications
  • 15 October 2007 - Deadline for applications
  • Early 2008 - Decisions by the STINT Board
  • 1 April 2008 - Projects granted support may start

Read more

Senast uppdaterad: 07-05-11 11:05

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.