STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

STINT Institutional Grants for Younger Researchers

Publicerad 2007-05-11


STINT has introduced a new programme – STINT Institutional Grants for Younger Researchers – in order to expand the opportunities for especially promising young researchers to collaborate with prominent foreign research groups. The aim is that during the period of the project the groups of researchers should develop this collaboration into a lasting international network.

The new programme is aimed at young researchers who early on in their career – not more than seven years after taking their PhD – wish to build up international cooperation with other young researchers. The intention with this programme is to help to create more attractive Swedish research environments.

The basis of projects under this programme will be exchange visits, that is, longer or shorter stays at the partner institutions. Projects must be institutionally based and include persons on different levels, for example, PhD students, postdoctoral researchers and university teachers.

The main applicant for funding under the programme must be a researcher who is currently active at a Swedish university or other institution of higher education. Both the Swedish project leader and the foreign partner must have taken their PhD not more than seven years before the closing date for applications.

Applications can be for collaboration with researchers in any country and any area of research.

Grants can be made for up to three years. Applications should cover the whole of the project period.

Time schedule

  • June 2007 - System opens for applications
  • 15 October 2007 - Deadline for applications
  • Early 2008 - Decisions by the STINT Board
  • 1 April 2008 - Projects granted support may start

Read more

Senast uppdaterad: 07-05-11 11:05

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.