STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Institutional Grants for Younger Researchers

Publicerad 2007-05-11


Stiftelsen har inrättat ett nytt program - STINT Institutional Grants for Younger Researchers – för att öka möjligheterna för särskilt framstående yngre forskare att samarbeta med framstående utländska forskningsmiljöer. Målsättningen är att forskargrupperna under projektperioden skall utveckla samarbetet till ett bestående internationellt nätverk.

Det nya programmet riktar sig till yngre forskare som tidigt i sin karriär – inom sju år från disputationen - vill bygga upp internationellt samarbete med andra yngre forskare. Stiftelsen vill med programmet bidra till att skapa fler attraktiva svenska forskningsmiljöer.

Utgångspunkten för samarbetet skall vara personutbyte, dvs. längre eller kortare vistelser vid motpartens institution. Projekten skall vara institutionellt baserade och omfatta personer på olika nivåer, till exempel doktorander, postdocs och akademiska lärare.

Den sökande skall vara forskare verksam vid ett svenskt universitet eller högskola. Såväl den svenska projektledaren som den utländska motparten skall ha disputerat högst sju år före sista ansökningsdatum.

Ansökan kan gälla samarbete med forskare i alla länder och inom samtliga vetenskapsområden.

Bidrag kan beviljas för upp till tre år. Ansökan skall omfatta hela projektperioden.

Tidsplan

  • juni 2007 - Ansökningssystemet öppnar
  • 15 oktober 2007 - Sista dag för ansökan
  • början av 2008 - Stiftelsens styrelse fattar beslut
  • 1 april - Projekt som beviljats medel kan påbörjas

Läs mer om programmet

Senast uppdaterad: 07-05-11 11:07

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.