STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Institutional Grants for Younger Researchers

Publicerad 2007-05-11


Stiftelsen har inrättat ett nytt program - STINT Institutional Grants for Younger Researchers – för att öka möjligheterna för särskilt framstående yngre forskare att samarbeta med framstående utländska forskningsmiljöer. Målsättningen är att forskargrupperna under projektperioden skall utveckla samarbetet till ett bestående internationellt nätverk.

Det nya programmet riktar sig till yngre forskare som tidigt i sin karriär – inom sju år från disputationen - vill bygga upp internationellt samarbete med andra yngre forskare. Stiftelsen vill med programmet bidra till att skapa fler attraktiva svenska forskningsmiljöer.

Utgångspunkten för samarbetet skall vara personutbyte, dvs. längre eller kortare vistelser vid motpartens institution. Projekten skall vara institutionellt baserade och omfatta personer på olika nivåer, till exempel doktorander, postdocs och akademiska lärare.

Den sökande skall vara forskare verksam vid ett svenskt universitet eller högskola. Såväl den svenska projektledaren som den utländska motparten skall ha disputerat högst sju år före sista ansökningsdatum.

Ansökan kan gälla samarbete med forskare i alla länder och inom samtliga vetenskapsområden.

Bidrag kan beviljas för upp till tre år. Ansökan skall omfatta hela projektperioden.

Tidsplan

  • juni 2007 - Ansökningssystemet öppnar
  • 15 oktober 2007 - Sista dag för ansökan
  • början av 2008 - Stiftelsens styrelse fattar beslut
  • 1 april - Projekt som beviljats medel kan påbörjas

Läs mer om programmet

Senast uppdaterad: 07-05-11 11:07

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.