STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Lärarutbyte med Liberal Arts Colleges

Publicerad 2007-06-13


Stiftelsen inbjuder universitet och högskolor att nominera kandidater till den nionde omgången inom STINT Programme for Excellence in Teaching.

Deltagande lärare får under höstterminen 2008 vistas vid ett amerikanskt lärosäte med inriktning mot liberal education. Dessa institutioner utmärker sig genom att fokusera på grundutbildning av mycket god kvalitet. Genom att ge svenska lärare internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill Stiftelsen bidra till att utbildningen förnyas och nya nätverk skapas.

Tidigare stipendiater representerar olika ämnesområden men har det gemensamt att de är drivande för utvecklingen av utbildningen. Sedan programmet startade har 54 lärare vid svenska universitet och högskolor beviljats stipendium.

Senast den 15 oktober 2007 skall Stiftelsen ha mottagit lärosätets nominering av en eller två kandidater.

Läs mer om programmet här.

Frågor besvaras av Charlotte Elam på Stiftelsens kansli.

Senast uppdaterad: 07-06-13 13:00

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.