STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Lärarutbyte med Liberal Arts Colleges

Publicerad 2007-06-13


Stiftelsen inbjuder universitet och högskolor att nominera kandidater till den nionde omgången inom STINT Programme for Excellence in Teaching.

Deltagande lärare får under höstterminen 2008 vistas vid ett amerikanskt lärosäte med inriktning mot liberal education. Dessa institutioner utmärker sig genom att fokusera på grundutbildning av mycket god kvalitet. Genom att ge svenska lärare internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill Stiftelsen bidra till att utbildningen förnyas och nya nätverk skapas.

Tidigare stipendiater representerar olika ämnesområden men har det gemensamt att de är drivande för utvecklingen av utbildningen. Sedan programmet startade har 54 lärare vid svenska universitet och högskolor beviljats stipendium.

Senast den 15 oktober 2007 skall Stiftelsen ha mottagit lärosätets nominering av en eller två kandidater.

Läs mer om programmet här.

Frågor besvaras av Charlotte Elam på Stiftelsens kansli.

Senast uppdaterad: 07-06-13 13:00

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.