STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Lärarutbyte med Liberal Arts Colleges

Publicerad 2007-06-13


Stiftelsen inbjuder universitet och högskolor att nominera kandidater till den nionde omgången inom STINT Programme for Excellence in Teaching.

Deltagande lärare får under höstterminen 2008 vistas vid ett amerikanskt lärosäte med inriktning mot liberal education. Dessa institutioner utmärker sig genom att fokusera på grundutbildning av mycket god kvalitet. Genom att ge svenska lärare internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill Stiftelsen bidra till att utbildningen förnyas och nya nätverk skapas.

Tidigare stipendiater representerar olika ämnesområden men har det gemensamt att de är drivande för utvecklingen av utbildningen. Sedan programmet startade har 54 lärare vid svenska universitet och högskolor beviljats stipendium.

Senast den 15 oktober 2007 skall Stiftelsen ha mottagit lärosätets nominering av en eller två kandidater.

Läs mer om programmet här.

Frågor besvaras av Charlotte Elam på Stiftelsens kansli.

Senast uppdaterad: 07-06-13 13:00

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.