STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Institutional Grants for Younger Researchers - ansökningssystemet öppn

Publicerad 2007-06-18


Stiftelsen STINT välkomnar nu ansökningar till det nya programmet Institutional Grants for Younger Reserachers. Sista ansökningsdatum är den 15 oktober 2007.

Programmet riktar sig till yngre forskare som tidigt i sin karriär vill bygga upp internationellt samarbete med andra yngre forskare. Forskningssamarbete skall utgöra tyngdpunkten men aktiviteter som t ex undervisning, seminarier, gemensamma kurser och sommarskolor kan utgöra en del av samarbetet.

Ytterligare information för sökanden här.

Senast uppdaterad: 07-06-21 09:05

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.