STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Institutional Grants for Younger Researchers - ansökningssystemet öppn

Publicerad 2007-06-18


Stiftelsen STINT välkomnar nu ansökningar till det nya programmet Institutional Grants for Younger Reserachers. Sista ansökningsdatum är den 15 oktober 2007.

Programmet riktar sig till yngre forskare som tidigt i sin karriär vill bygga upp internationellt samarbete med andra yngre forskare. Forskningssamarbete skall utgöra tyngdpunkten men aktiviteter som t ex undervisning, seminarier, gemensamma kurser och sommarskolor kan utgöra en del av samarbetet.

Ytterligare information för sökanden här.

Senast uppdaterad: 07-06-21 09:05

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.