STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

SSAAPS utlyser fellowships

Publicerad 2007-07-04


The Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies (SSAAPS) utlyser upp till tre fellowships på vardera fyra år vid ett svenskt lärosäte.

SSAAPS är en särskild insats för att stärka svensk forskning med inriktning på Stillahavsasien inom samtida kulturella, ekonomiska, politiska och sociala frågor. I Stillahavsasiensatsningen ingår Kina, Japan, Republiken Korea och ASEAN länderna.

SSAAPS utlyser nu upp till tre fellowships på vardera fyra år vid ett svenskt lärosäte.

Mer information och ansökningsblankett hittar du här.

Senast uppdaterad: 07-07-04 15:32

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).