STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Pristagare utsedda till nytt översättningspris

Publicerad 2007-10-02


Svensk humanvetenskaplig forskning måste nå ut över landets gränser. Ett steg i rätt riktning har nu tagits när översättningspriset Pro Lingua delades ut för första gången på Bokmässan torsdagen 27 september.

Denna första gång går priset till två verk, skrivna av fil.dr David Dunér och Lennart Schön, professor i ekonomisk historia. Författarna får omkring en kvarts miljon kronor var för att finansiera en kvalificerad översättning till ett stort internationellt språk.

David Dunér disputerade 2004 i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet med en avhandling om naturvetaren Emanuel Swedenborg. Sedan 2006 är han sysselsatt med ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond om uppfinnaren Christopher Polhem. David Dunérs vetenskapliga inriktning rör sig främst kring svenskt 1700-tal, vetenskapshistoria, medicinhistoria och brukshistoria.

Lennart Schön är professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han forskar om ekonomisk tillväxt och strukturomvandling i ett långsiktigt perspektiv, från industrialiseringen till vår egen tid. Lennart Schön har lett ett flertal forskningsprojekt kring industrialiseringens förutsättningar, kapitalrörelser i den industriella utvecklingen, energisystem och teknologisk förändring, teknikskiften och samhällsomvandling.

Pro Lingua är ett stort pris som instiftades i år av Riksbankens Jubileumsfond och STINT - Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning. Priset är ett sätt sprida svensk humanvetenskaplig forskning, som nästan alltid skrivs och bedrivs på svenska, till andra delar av världen.

Senast uppdaterad: 07-10-02 17:18

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.