STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Pristagare utsedda till nytt översättningspris

Publicerad 2007-10-02


Svensk humanvetenskaplig forskning måste nå ut över landets gränser. Ett steg i rätt riktning har nu tagits när översättningspriset Pro Lingua delades ut för första gången på Bokmässan torsdagen 27 september.

Denna första gång går priset till två verk, skrivna av fil.dr David Dunér och Lennart Schön, professor i ekonomisk historia. Författarna får omkring en kvarts miljon kronor var för att finansiera en kvalificerad översättning till ett stort internationellt språk.

David Dunér disputerade 2004 i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet med en avhandling om naturvetaren Emanuel Swedenborg. Sedan 2006 är han sysselsatt med ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond om uppfinnaren Christopher Polhem. David Dunérs vetenskapliga inriktning rör sig främst kring svenskt 1700-tal, vetenskapshistoria, medicinhistoria och brukshistoria.

Lennart Schön är professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han forskar om ekonomisk tillväxt och strukturomvandling i ett långsiktigt perspektiv, från industrialiseringen till vår egen tid. Lennart Schön har lett ett flertal forskningsprojekt kring industrialiseringens förutsättningar, kapitalrörelser i den industriella utvecklingen, energisystem och teknologisk förändring, teknikskiften och samhällsomvandling.

Pro Lingua är ett stort pris som instiftades i år av Riksbankens Jubileumsfond och STINT - Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning. Priset är ett sätt sprida svensk humanvetenskaplig forskning, som nästan alltid skrivs och bedrivs på svenska, till andra delar av världen.

Senast uppdaterad: 07-10-02 17:18

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.