STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

STINT utlyser Institutional Grants och Kulturvetarstipendier

Publicerad 2007-11-01


Ny information är klar för STINT Institutional Grants Programme och Kulturvetarstipendier för forskarstuderande.

Ansökningar inom programmen för 2008/09 skall inlämnas senast den 15 december 2007 kl 17.00. liksom tidigare via Stiftelsens elektroniska ansökningssystem som nu öppnat.

Beslut om bidrag och stipendier kommer att fattas i april 2008. Nya IGP-projekt och Kulturvetarstipendier kan inleda sin verksamhet efter 1 juli 2008.

Läs mer:
Institutional Grants
Kulturvetarstipendier för forskarstuderande

Senast uppdaterad: 07-11-01 13:49

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).