STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

STINT utlyser Institutional Grants och Kulturvetarstipendier

Publicerad 2007-11-01


Ny information är klar för STINT Institutional Grants Programme och Kulturvetarstipendier för forskarstuderande.

Ansökningar inom programmen för 2008/09 skall inlämnas senast den 15 december 2007 kl 17.00. liksom tidigare via Stiftelsens elektroniska ansökningssystem som nu öppnat.

Beslut om bidrag och stipendier kommer att fattas i april 2008. Nya IGP-projekt och Kulturvetarstipendier kan inleda sin verksamhet efter 1 juli 2008.

Läs mer:
Institutional Grants
Kulturvetarstipendier för forskarstuderande

Senast uppdaterad: 07-11-01 13:49

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.