STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Sweden-Korea Science and Technology Forum

Publicerad 2007-11-30


The STINT Foundation has for some years actively worked for increased academic exchange between Sweden and Korea and is now proceeding to further strengthen Swedish-Korean scientific contacts, this time together with VINNOVA.

The Sweden-Korea Science and Technology Forum on IT and Biotech, was arranged on 17 December 2007 in Stockholm and was a first initiative to bring together researchers from the two countries and to facilitate research collaborations on the topics:

  • Broadband - Networks and Services
  • Biotechnology - Genes, Proteins and Disease; Nanobiotechnology and Diagnostics

The topics have been selected to showcase areas where both countries have advanced research as well as strong industrial interests.

The presentations given provided an insight into leading research in each country, and was of interest to an audience from industry as well as academia. The final session of the forum was a joint discussion on possibilities and opportunities for Swedish-Korean collaborations.

The Sweden-Korea Science and Technology Forum was arranged jointly by VINNOVA and STINT from Sweden and KICOS (Korea Foundation for International Cooperation of Science and Technology) from Korea.

Senast uppdaterad: 08-01-22 08:45

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.