STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Sweden-Korea Science and Technology Forum

Publicerad 2007-11-30


The STINT Foundation has for some years actively worked for increased academic exchange between Sweden and Korea and is now proceeding to further strengthen Swedish-Korean scientific contacts, this time together with VINNOVA.

The Sweden-Korea Science and Technology Forum on IT and Biotech, was arranged on 17 December 2007 in Stockholm and was a first initiative to bring together researchers from the two countries and to facilitate research collaborations on the topics:

  • Broadband - Networks and Services
  • Biotechnology - Genes, Proteins and Disease; Nanobiotechnology and Diagnostics

The topics have been selected to showcase areas where both countries have advanced research as well as strong industrial interests.

The presentations given provided an insight into leading research in each country, and was of interest to an audience from industry as well as academia. The final session of the forum was a joint discussion on possibilities and opportunities for Swedish-Korean collaborations.

The Sweden-Korea Science and Technology Forum was arranged jointly by VINNOVA and STINT from Sweden and KICOS (Korea Foundation for International Cooperation of Science and Technology) from Korea.

Senast uppdaterad: 08-01-22 08:45

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).