STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Svensk-koreanskt forum om bredband och bioteknik

Publicerad 2007-11-30


STINT arbetar sedan flera år aktivt med att öka de akademiska kontakterna mellan Sverige och Korea. Stiftelsen fortsätter nu sina strävanden att utöka forskarkontakterna i samarbete med VINNOVA.

På Sweden-Korea Science and Technology Forum den 17 december 2007 samlades svenska och koreanska forskare i en workshop kring bredbandsteknik och tjänster samt genomik/proteomik och diagnostik.

The Sweden-Korea Science and Technology Forum on IT and Biotech, was arranged on 17 December 2007 in Stockholm and is a first initiative to bring together researchers from the two countries and to facilitate research collaborations on the topics:

  • Broadband - Networks and Services
  • Biotechnology - Genes, Proteins and Disease; Nanobiotechnology and Diagnostics

The topics have been selected to showcase areas where both countries have advanced research as well as strong industrial interests.

The presentations given, provided an insight into leading research in each country, and was of interest to an audience from industry as well as academia. The final session of the forum was a joint discussion on possibilities and opportunities for Swedish-Korean collaborations.

The Sweden-Korea Science and Technology Forum was arranged jointly by VINNOVA and STINT from Sweden and KICOS (Korea Foundation for International Cooperation of Science and Technology) from Korea.

Senast uppdaterad: 08-01-22 08:43

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.