STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2011

Presentationer från STINT Forum

Publicerad 2011-09-28


Presentationer gavs av följande talare vid STINTs heldagsforum Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning den 21 september 2011. Presentationerna kan erhållas av Agneta Granlund, agneta.granlund@stint.se

Andreas Göthenberg, STINT Foundation
Ben Wildavsky, Kauffman Foundation
Jamil Salmi, World Bank
Carol Brandt, New York University Abu Dhabi
Rebecca Hughes, The University of Sheffield
Ole Fejerskov, Aarhus University
Jaanaliisa Kuoppa, CIMO
Jörgen Sjöberg, Chalmers University of Technology

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.