STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2011

Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning

Publicerad 2011-08-17


STINT inbjuder till ett heldagsforum om
Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning
21 september 2011, 09:00-16.30, i Stockholm, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
 
Enorma förändringar sker globalt inom högre utbildning och forskning. Konkurrens om studenter och forskningsmedel får universitet att expandera över nationsgränserna. Flera länder etablerar nya universitet med världsklassambitioner. Starka allianser inom högre utbildning och forskning byggs globalt och skapar nya möjligheter, utbildningsutbud och forskningsstyrka. Export av utbildning har aldrig varit mer aktuellt.
 
Med detta forum inbjuder STINT till ett unikt tillfälle att lyssna till och diskutera med flera internationella experter inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Forumet inleds av Peter Honeth, statssekreterare, Utbildningsdepartementet, och avslutas med en paneldiskussion med talarna och Pam Fredman, ordförande SUHF och rektor Göteborgs universitet.
 
Program
 
08:30    Registration
 
09:00    Introduction

                                       Welcome
                                       Andreas Göthenberg, Executive Director, STINT

                                       Key note speech
                                       Peter Honeth, State Secretary,  Swedish Ministry of Education and Research

09:25    Trends in Higher Education and Research

                                        ”The Challenge of Establishing World-Class Universities”
                                        Jamil Salmi, Tertiary Education Coordinator, World Bank

                                        ”The Great Brain Race: Rise of the Global Education Marketplace”
                                        Ben Wildavsky, Senior Fellow in Research and Policy, Kauffman Foundation

11:20    The Academic’s Viewpoints

                                        ”NYU – A Global University”
                                         Carol Brandt, Vice Provost International Education and Outreach,
                                         New York University Abu Dhabi

                                         ”The Individual Academic’s Perspective on Cross Border Education”
                                         Rebecca Hughes, Pro-vice Chancellor International, The University of Sheffield

12:40    Lunch

13:40    Nordic Viewpoints

                                        ”Reflections on Creating a Sino-Danish Centre at GUCAS, Peking”
                                        Ole Fejerskov, Former Special Secretary and Advisor to the Danish Minister of Science,
                                        Technology and Innovation on Co-operation with China, Aarhus University

                                         ”Finnish Strategy for Export of Education”
                                         Jaanaliisa Kuoppa, International Communications Manager,
                                         Finnish Centre for International Mobility, CIMO

                                         ”The Swedish Knowledge System – a Possible Future Export”
                                         Jörgen Sjöberg, Chief Development Officer, Chalmers University of Technology

15:45    Panel Discussion
                                         Niclas Adler, Jönköping International Business School, Sweden
                                         Carol Brandt, New York University Abu Dhabi, UAE
                                         Ole Fejerskov, Aarhus University, Denmark
                                         Pam Fredman, Gothenburg University, Sweden
                                         Rebecca Hughes, The University of Sheffield, UK
                                         Jaanaliisa Kuoppa, CIMO, Finland
                                         Jamil Salmi, World Bank, USA
                                         Ben Wildavsky, Kauffman Foundation, USA

16:25    Closing Remarks
                                         Olle Wästberg, Chairman of the Board, STINT

Moderator: Enrico Deiaco, Director, The Swedish Agency for Growth Policy Analysis
 
 
Evenemanget är kostnadsfritt. Anmälan görs till stint.forum@stint.se senast den 9 september. Konferensrum New York, World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, våning 4, sektion D, Stockholm. För ytterligare information kontakta Agneta Granlund, stint.forum@stint.se eller 08-671 19 92.
 
 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.