STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2011

Beviljade bidrag inom Institutional Grants Programme

Publicerad 2011-07-11


STINT:s styrelse beslutade vid sammanträde den 27 april 2011 att bevilja tolv bidrag inom Institutional Grants Programme, till en total kostnad av 9,5 miljoner kronor, med start det akademiska året 2011/12.

Följande forskare har beviljats bidrag:

Magnus Cinthio, Institutionen för elektrisk mätteknik, Lunds universitet, 880 000 kr, för samarbete med Hideyuku Hasegawa, Tohoku University, Japan och  Stefano Ricci, University of Florence, Italien, inom projektet ”Pioneering Vascular Characterisation – Non-Invasive Ultrasonic Measurements of Arterial Morphology and Intramural Dynamics in Vivo”,

Jerker Delsing, Institutionen för systemteknik, Luleå tekniska universitet, 760 000 kr, för samarbete med Asad Khan, Monash University, Australien, Elisabetta Chicca, University of Zürich, Schweiz och Anang Hudaya Muhamad Amin, Petronas University of technology, Malaysia, inom projektet “Bio-Inspired Computing and Novel Technology for Networks of Tiny Wireless Sensor Devices”,

Kjel Knutsson, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, 1 000 000 kr, för samarbete med Håkon Glörstad, Universitetet i Oslo, Norge, Tuija Rankama, University of Helsinki, Finland och Berit Eriksen, Landesmuseum Schleswig Holsteins, Tyskland, inom projektet “Archaeological Perspectives on Cultural Analysis – Material Culture and the Transmission of Knowledge”,

Erik Lindahl, Institutionen för teoretisk fysik, Kungliga tekniska högskolan, 800 000 kr, för samarbete med Lukas Tamm, University of Virginia, USA, inom projektet ”The Sweden-US Joint Membrane Center Initiative: A Transatlantic link to Bridge the Gap Between Bacterial Model Systems and Complex Eukaryotic Membrane Biology”,

Richard Neutze, Institutionene för kemi, Göteborgs universitet, 760 000 kr, för samarbete med Henry Chapman, University of Hamburg, Tyskland och Petra Fromme, Arizona State University, USA, inom projektet ”Time-Resolved X-ray Diffraction Studies of Membrane Proteins Using Short Intense X-ray Pulses”,

Cecilia Persson, Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet, 880 000 kr, för samarbete med Maria Pau Ginebra, Technical University of Catalonia, Spanien och Karlis Gross, Riga Technical University, Lettland, inom projektet ”A European Network for the Modeling and Optimization of Injectable Calcium Phosphate Based Cements for Bone Replacement”,

Sukanya Raghavan, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi, Göteborgs universitet, 480 000 kr, för samarbete med Anna Walduck, University of Melbourne, Australien, inom projektet “Identification of Local and Systemic Markers for Vaccine-Induced Protection Against H. polyri Infection: Global Gene Expression and Flow Cytometry Studies”,

Madeleine Ramstedt, Kemiska institutionen, Umeå universitet, 880 000 kr, för samarbete med Thereza Soares, Universidade Federal de Pernambuco, Brasilien och Julien Gautrot, university of Cambridge, Storbritannien, inom projektet ”Understanding the Biocompatibility of Polymeric Biomaterial Surfaces”,

Ulf Seigerroth, Data- och elektroteknik, Tekniska högskolan, Högskolan i Jönköping, 880 000 kr, för samarbete med Tomasz Kaczmarek, Poznan University of Economics, Polen och Nikolay Shilov, Russian Academy of Science, Ryssland, inom projektet ”Collaborative Business and IT Alignment in Medium-Sized Enterprises (COBIT)”,

Alexander Stolin, Institutionen för matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet/Chalmers tekniska högskola, 960 000 kr, för samarbete med Nicolai Reshetikhin, UC Berkeley, USA, Andreas Winter, University of Bristol, Storbritannien och Leon Takhtajan, Stony Brook University, USA, inom projektet ”3Q: Quantum Groups, Quantum Integrable Models and Quantum Information”,

Ulrich Theopold, Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik, Stockholms universitet, 440 000 kr, för samarbete med Pavel Hyrsl, Masaryk University, Tjeckien och Michal Zurovec, University of South Bohemia, Tjeckien, inom projektet ”Innate Immunity Acting Against Nematodes, A Genome-Wide Screen”,

Max Wolff, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, 780 000, för samarbete med Michael Kilby, University of Tennessee, USA, John Ankner och Jim Browning, Oak Ridge National Laboratory, USA, inom projektet "Neutron Scattering from magnetic Nano-Particles"


 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.