STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2011

Beviljade stipendier inom Excellence in Teaching

Publicerad 2011-06-16


Sommaren 2010 inbjöd Stiftelsen universitet och högskolor att nominera kandidater till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Ansökningar inkom från 16 lärosäten.

Ett stipendium gör det möjligt att tillbringa en termin vid ett amerikanskt eller singaporianskt lärosäte som Stiftelsen samarbetar med. Ansökningar har granskats i samråd mellan dessa lärosäten och STINT.

Stiftelsen har fattat beslut om att bevilja tio lärare stipendium för höstterminen 2011.


Peter Ericsson, Historiska institutionen, Uppsala universitet för vistelse vid Ohio State University, USA

Marita Flisbäck, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet för vistelse vid Smith College, USA

Katarina Gustavsson, Numerisk analys, KTH för vistelse vid National University of Singapore, Singapore

Åsa Jernudd, Medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro universitet för vistelse vid Nanyang Technological University, Singapore

Eric Markus, Sektionen för planering och mediedesign, Blekinge tekniska högskola för vistelse vid National University of Singapore, Singapore

Ulrik Mårtensson, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys, Lunds universitet för vistelse vid Ohio State University, USA

Gregory Neely, Institutionen för psykologi, Umeå universitet för vistelse vid Haverford College, USA

Cecilia Rosengren, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet för vistelse vid Williams College, USA

Hans Ruin, Filosofi, Södertörns högskola för vistelse vid Amherst College, USA

Hanna Sveen, Engelska, Södertörns högskola för vistelse vid Vassar College, USA

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.