STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2011

Beviljade stipendier inom Excellence in Teaching

Publicerad 2011-06-16


Sommaren 2010 inbjöd Stiftelsen universitet och högskolor att nominera kandidater till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Ansökningar inkom från 16 lärosäten.

Ett stipendium gör det möjligt att tillbringa en termin vid ett amerikanskt eller singaporianskt lärosäte som Stiftelsen samarbetar med. Ansökningar har granskats i samråd mellan dessa lärosäten och STINT.

Stiftelsen har fattat beslut om att bevilja tio lärare stipendium för höstterminen 2011.


Peter Ericsson, Historiska institutionen, Uppsala universitet för vistelse vid Ohio State University, USA

Marita Flisbäck, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet för vistelse vid Smith College, USA

Katarina Gustavsson, Numerisk analys, KTH för vistelse vid National University of Singapore, Singapore

Åsa Jernudd, Medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro universitet för vistelse vid Nanyang Technological University, Singapore

Eric Markus, Sektionen för planering och mediedesign, Blekinge tekniska högskola för vistelse vid National University of Singapore, Singapore

Ulrik Mårtensson, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys, Lunds universitet för vistelse vid Ohio State University, USA

Gregory Neely, Institutionen för psykologi, Umeå universitet för vistelse vid Haverford College, USA

Cecilia Rosengren, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet för vistelse vid Williams College, USA

Hans Ruin, Filosofi, Södertörns högskola för vistelse vid Amherst College, USA

Hanna Sveen, Engelska, Södertörns högskola för vistelse vid Vassar College, USA

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.