STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2011

Beviljade stipendier inom Excellence in Teaching

Publicerad 2011-06-16


Sommaren 2010 inbjöd Stiftelsen universitet och högskolor att nominera kandidater till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Ansökningar inkom från 16 lärosäten.

Ett stipendium gör det möjligt att tillbringa en termin vid ett amerikanskt eller singaporianskt lärosäte som Stiftelsen samarbetar med. Ansökningar har granskats i samråd mellan dessa lärosäten och STINT.

Stiftelsen har fattat beslut om att bevilja tio lärare stipendium för höstterminen 2011.


Peter Ericsson, Historiska institutionen, Uppsala universitet för vistelse vid Ohio State University, USA

Marita Flisbäck, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet för vistelse vid Smith College, USA

Katarina Gustavsson, Numerisk analys, KTH för vistelse vid National University of Singapore, Singapore

Åsa Jernudd, Medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro universitet för vistelse vid Nanyang Technological University, Singapore

Eric Markus, Sektionen för planering och mediedesign, Blekinge tekniska högskola för vistelse vid National University of Singapore, Singapore

Ulrik Mårtensson, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys, Lunds universitet för vistelse vid Ohio State University, USA

Gregory Neely, Institutionen för psykologi, Umeå universitet för vistelse vid Haverford College, USA

Cecilia Rosengren, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet för vistelse vid Williams College, USA

Hans Ruin, Filosofi, Södertörns högskola för vistelse vid Amherst College, USA

Hanna Sveen, Engelska, Södertörns högskola för vistelse vid Vassar College, USA

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.