STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2011

Doktorandstipendier

Publicerad 2011-06-10


STINT:s styrelse beslutade den 27 april att bevilja 16 stipendier för forskarstuderande, inklusive fyra handledarbidrag. De beviljade stipendierna hade utvalts bland 69 inkomna ansökningar. De beviljade doktorandstipendierna går till:

 Robin Bergh, Uppsala universitet
Christofer Berglund, Uppsala universitet
Carl-Magnus Carlstein, Uppsala universitet
Jens Eriksson, Uppsala universitet
Annika Hagström, Lunds universitet
AnnaSara Hammar, Umeå universitet
Isak Hammar, Lunds universitet
Lisa Hellman, Stockholms universitet
Lovisa Håkansson, Södertörns högskola
Tom Karlsson, Lunds universitet
Martin Kolk, Stockholms universitet
Yushu Li, Linnéuniversitet
Anna Olovsdotter Lööv, Lunds universitet
Jenny Nyberg, Stockholms universitet
Daniel Pedersen, Stockholms universitet
Nikolay Zakharov, Södertörns högskola

Programmet ger möjlighet för forskarstuderande inom humaniora, teologi, religionsvetenskap, samhällsvetenskap och juridik att tillbringa en termin (minst fyra månader) vid ett utländskt lärosäte eller forskningsinstitut läsåret 2011/2012.

 
 
I fokus
STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016. 


STINT Internationalisation Index 2016

STINT har undersökt hur internationella 28 svenska universitet och högskolor är. Med detta internationaliseringsindex erbjuder STINT för första gången en möjlighet att på ett relativt heltäckande sätt kunna mäta hur internationellt ett lärosäte är.