STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2011

Doktorandstipendier

Publicerad 2011-06-10


STINT:s styrelse beslutade den 27 april att bevilja 16 stipendier för forskarstuderande, inklusive fyra handledarbidrag. De beviljade stipendierna hade utvalts bland 69 inkomna ansökningar. De beviljade doktorandstipendierna går till:

 Robin Bergh, Uppsala universitet
Christofer Berglund, Uppsala universitet
Carl-Magnus Carlstein, Uppsala universitet
Jens Eriksson, Uppsala universitet
Annika Hagström, Lunds universitet
AnnaSara Hammar, Umeå universitet
Isak Hammar, Lunds universitet
Lisa Hellman, Stockholms universitet
Lovisa Håkansson, Södertörns högskola
Tom Karlsson, Lunds universitet
Martin Kolk, Stockholms universitet
Yushu Li, Linnéuniversitet
Anna Olovsdotter Lööv, Lunds universitet
Jenny Nyberg, Stockholms universitet
Daniel Pedersen, Stockholms universitet
Nikolay Zakharov, Södertörns högskola

Programmet ger möjlighet för forskarstuderande inom humaniora, teologi, religionsvetenskap, samhällsvetenskap och juridik att tillbringa en termin (minst fyra månader) vid ett utländskt lärosäte eller forskningsinstitut läsåret 2011/2012.

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.