STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2011

PRESSMEDDELANDE: Samarbetsavtal med Brasilien

Publicerad 2011-05-17


PRESSMEDDELANDE

Samtidigt med statsministerbesöket i Brasilien den 17 maj 2011 har Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) tecknat ett samarbetsavtal med Brasiliens största forskningsfinansiär, CAPES, med avsikt att främja samarbete mellan Sverige och Brasilien inom högre utbildning och forskning. Avtalet omfattar också samfinansiering av forskningsprojekt mellan svenska och brasilianska forskargrupper.


 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.