STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2011

Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning

Publicerad 2011-04-05


STINT inbjuder till ett heldagsforum om
Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning
Den 21 september 2011, 09:00-16.30, i Stockholm
 
Enorma förändringar sker globalt inom högre utbildning och forskning. Konkurrens om studenter och forskningsmedel får universitet att expandera över nationsgränserna. Flera länder etablerar nya universitet med världsklassambitioner. Starka allianser inom högre utbildning och forskning byggs globalt och skapar nya möjligheter, utbildningsutbud och forskningsstyrka. Export av utbildning har aldrig varit mer aktuellt.
 
Med detta forum inbjuder STINT till ett unikt tillfälle att lyssna till och diskutera med flera internationella experter inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Forumet inleds av Peter Honeth, statssekreterare, Utbildningsdepartementet, och avslutas med en paneldiskussion med talarna och Pam Fredman, ordförande SUHF och rektor Göteborgs universitet
 
Bekräftade talare är:
 
Jamil Salmi, tertiary education coordinator, World Bank
“World Class Universities”
 
Ben Wildavsky, senior fellow in research and policy, Kauffman Foundation
“The Great Brain Race: Rise of the Global Education Marketplace”
 
Carol Brandt, vice provost international education and outreach, New York University Abu Dhabi
“NYU - A Global University”
 
Rebecca Hughes, pro vice-chancellor international, University of Sheffield
“The Individual Academic's Perspective on Cross Border Education”
 
Ole Fejerskov, fmr. special secretary and advisor to the Danish Minister of science, technology and innovation on co-operation with China, Aarhus University
“Sino-Danish Centre at GUCAS, Peking”
 
Pasi Sahlberg, director general, Finnish Centre for International Mobility, CIMO
“Finnish Strategy for Export of Education”
 
Evenemanget är kostnadsfritt. Anmälan görs till stint.forum@stint.se senast den 20 juni.
 

Detaljerat program annonseras längre fram. För ytterligare information kontakta Agneta Granlund stint.forum@stint.se eller 08-671 1992.

 

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.