STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2011

Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning

Publicerad 2011-04-05


STINT inbjuder till ett heldagsforum om
Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning
Den 21 september 2011, 09:00-16.30, i Stockholm
 
Enorma förändringar sker globalt inom högre utbildning och forskning. Konkurrens om studenter och forskningsmedel får universitet att expandera över nationsgränserna. Flera länder etablerar nya universitet med världsklassambitioner. Starka allianser inom högre utbildning och forskning byggs globalt och skapar nya möjligheter, utbildningsutbud och forskningsstyrka. Export av utbildning har aldrig varit mer aktuellt.
 
Med detta forum inbjuder STINT till ett unikt tillfälle att lyssna till och diskutera med flera internationella experter inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Forumet inleds av Peter Honeth, statssekreterare, Utbildningsdepartementet, och avslutas med en paneldiskussion med talarna och Pam Fredman, ordförande SUHF och rektor Göteborgs universitet
 
Bekräftade talare är:
 
Jamil Salmi, tertiary education coordinator, World Bank
“World Class Universities”
 
Ben Wildavsky, senior fellow in research and policy, Kauffman Foundation
“The Great Brain Race: Rise of the Global Education Marketplace”
 
Carol Brandt, vice provost international education and outreach, New York University Abu Dhabi
“NYU - A Global University”
 
Rebecca Hughes, pro vice-chancellor international, University of Sheffield
“The Individual Academic's Perspective on Cross Border Education”
 
Ole Fejerskov, fmr. special secretary and advisor to the Danish Minister of science, technology and innovation on co-operation with China, Aarhus University
“Sino-Danish Centre at GUCAS, Peking”
 
Pasi Sahlberg, director general, Finnish Centre for International Mobility, CIMO
“Finnish Strategy for Export of Education”
 
Evenemanget är kostnadsfritt. Anmälan görs till stint.forum@stint.se senast den 20 juni.
 

Detaljerat program annonseras längre fram. För ytterligare information kontakta Agneta Granlund stint.forum@stint.se eller 08-671 1992.

 

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.