STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2011

Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning

Publicerad 2011-04-05


STINT inbjuder till ett heldagsforum om
Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning
Den 21 september 2011, 09:00-16.30, i Stockholm
 
Enorma förändringar sker globalt inom högre utbildning och forskning. Konkurrens om studenter och forskningsmedel får universitet att expandera över nationsgränserna. Flera länder etablerar nya universitet med världsklassambitioner. Starka allianser inom högre utbildning och forskning byggs globalt och skapar nya möjligheter, utbildningsutbud och forskningsstyrka. Export av utbildning har aldrig varit mer aktuellt.
 
Med detta forum inbjuder STINT till ett unikt tillfälle att lyssna till och diskutera med flera internationella experter inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Forumet inleds av Peter Honeth, statssekreterare, Utbildningsdepartementet, och avslutas med en paneldiskussion med talarna och Pam Fredman, ordförande SUHF och rektor Göteborgs universitet
 
Bekräftade talare är:
 
Jamil Salmi, tertiary education coordinator, World Bank
“World Class Universities”
 
Ben Wildavsky, senior fellow in research and policy, Kauffman Foundation
“The Great Brain Race: Rise of the Global Education Marketplace”
 
Carol Brandt, vice provost international education and outreach, New York University Abu Dhabi
“NYU - A Global University”
 
Rebecca Hughes, pro vice-chancellor international, University of Sheffield
“The Individual Academic's Perspective on Cross Border Education”
 
Ole Fejerskov, fmr. special secretary and advisor to the Danish Minister of science, technology and innovation on co-operation with China, Aarhus University
“Sino-Danish Centre at GUCAS, Peking”
 
Pasi Sahlberg, director general, Finnish Centre for International Mobility, CIMO
“Finnish Strategy for Export of Education”
 
Evenemanget är kostnadsfritt. Anmälan görs till stint.forum@stint.se senast den 20 juni.
 

Detaljerat program annonseras längre fram. För ytterligare information kontakta Agneta Granlund stint.forum@stint.se eller 08-671 1992.

 

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.