STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2011

STINT och NSF uppmuntrar till samarbete

Publicerad 2011-01-17


STINT och the National Science Foundation, USA, (NSF) vill stärka forskningssamarbetet mellan USA och Sverige. Amerikanska forskare, finansierade av NSF, kan få extra finansiering om de samarbetar med svenska forskare som är finansierade av STINT.

Svenska forskare som planerar att söka finansiering från STINT kan uppmärksamma sina potentiella amerikanska forskningspartners om detta. Mer information finns på NSF websida, NSF (OISE), NSF Supplemental Funding. NSF och STINT uppmuntrar genom detta till:

• Akademiska samarbeten
• Initiering av nya samarbeten
• Ömsesidig nationell nytta för Sverige och USA
• Aktiviteter som inkluderar yngre forskare och studenter

Den amerikanska forskningsledaren kan kontakta:
Bonnie H. Thompson
National Science Foundation
Telephone: +1 (703) 292-7248
E-mail: bhthomps (at) nsf.gov

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.