STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2010

Nanyang Technological University inkluderas i Excellence in Teaching

Publicerad 2010-11-29


STINT fortsätter att utöka gruppen av utländska partneruniversitet inom Excellence in Teaching med Nanyang Technological University, Singapore. Nanyang Technological University är det andra universitetet i Singapore som finns med som partner i programmet, inom vilket National University of Singapore redan tidigare har tecknat avtal med STINT.

Excellence in Teaching stärker med detta sitt nya fokus på hur excellent utbildning bedrivs med forskningsanknytning. Med ytterligare ett asiatiskt universitet i programmet ges också än fler möjligheter att ta del av erfarenheter från denna dynamiska region.

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.