STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2010

Singapore inkluderas i Excellence in Teaching

Publicerad 2010-10-11


National University of Singapore är nytt partneruniversitet för Excellence in Teaching programmet och med detta inkluderar programmet för första gången ett ledande fullskaligt universitet utanför USA. Därmed ökas den kulturella pluralismen inom programmet. Tidigare under hösten blev the Ohio State University det första fullskaliga universitetet inom programmet.

Detta innebär att från och med utlysningen 2010 kan svenska universitetslärare tillbringa höstterminen 2011 vid antingen något av de tidigare Liberal arts colleges som Stiftelsen samarbetar med, the Ohio State University (OSU) eller National University of Singapore (NUS).

Ett fullskaligt forskningsuniversitet som OSU eller NUS erbjuder Excellence in Teaching genom att undervisning är nära kopplad till världsledande forskning. Samarbetet med OSU och NUS erbjuds inom ett flertal akademiska discipliner.

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.