STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2010

Singapore inkluderas i Excellence in Teaching

Publicerad 2010-10-11


National University of Singapore är nytt partneruniversitet för Excellence in Teaching programmet och med detta inkluderar programmet för första gången ett ledande fullskaligt universitet utanför USA. Därmed ökas den kulturella pluralismen inom programmet. Tidigare under hösten blev the Ohio State University det första fullskaliga universitetet inom programmet.

Detta innebär att från och med utlysningen 2010 kan svenska universitetslärare tillbringa höstterminen 2011 vid antingen något av de tidigare Liberal arts colleges som Stiftelsen samarbetar med, the Ohio State University (OSU) eller National University of Singapore (NUS).

Ett fullskaligt forskningsuniversitet som OSU eller NUS erbjuder Excellence in Teaching genom att undervisning är nära kopplad till världsledande forskning. Samarbetet med OSU och NUS erbjuds inom ett flertal akademiska discipliner.

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.