STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2010

Ny blågul logotyp för ett synligt och drivande STINT

Publicerad 2010-08-25


STINT:s styrelse beslutade den 16 juni att Stiftelsens tidigare grågröna logotyp blir blå och gul. Detta för att markera Stiftelsens nya strategi att vara synlig och drivande inom internationalisering. Valet av färger gör även att Stiftelsen i internationella sammanhang tydligt kan kopplas till Sverige och EU. Logotypens form består som tidigare av ett ”i” och ett ”s”, för ”internationalisering” respektive ”Stiftelsen”. ”S”:et är format så att det symboliserar ett flöde, dvs ett internationellt flöde av forskare och föreläsare.

 

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.