STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2010

PRESSMEDDELANDE: Ny ordförande

Publicerad 2010-09-17


PRESSMEDDELANDE

Olle Wästberg, tidigare generaldirektör för Svenska institutet, har utsetts till styrelseordförande i STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning). STINT främjar internationalisering av högre utbildning och forskning. Avsikten är att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och positionering som ledande forsknings- och utbildningsnation. Stiftelsen förfogar över ett kapital om drygt 700 miljoner kr.

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.